Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 17 Czerwiec 2021r.
Drukuj

W siedzibie związku w Gorzowie Wlkp. spotkali się przedstawiciele Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność (ZRG). Zebranie podzielone było na dwie części, oficjalną i nieoficjalną związaną z pożegnaniem dotychczasowego Przewodniczącego ZRG Jarosława Porwicha. Tematy poruszane podczas roboczej części obrad:

1.Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania ZRG z 20.10.2015 r.

2.Rezygnacja z pełnionej funkcji Jarosława Porwicha. Zgodnie z uchwałą nr 21/ 2006 Komisji Krajowej w związku a wyborem na Posła dotychczasowy Przewodniczący Jarosław Porwich złożył rezygnację z pełnionej funkcji.

3.Wskazanie członka Regionu do kierowania bieżącą działalnością ZRG do czasu wybory nowego Przewodniczącego. Stosowną uchwałą obowiązki te powierzono Waldemarowi Rusakiewiczowi.

4.Zwołanie Sesji Zebrania Delegatów. Wyborcze zebranie odbędzie się 14.12.2015 r. na terenie PGE EC Gorzów Wlkp.

5.Podjęto uchwałę ws poparcia wniosku MOZ Pracowników Sądownictwa kierowanego do KK NSZZ Solidarność.

6.Sprawy finansowe. Omówiono tematy związane z kontrolą oraz wnioskami Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Po części roboczej odbyło się okolicznościowe spotkanie związane z pożegnaniem Jarosława Porwicha. Były wspomnienia, życzenia, prezenty, tort oraz pamiątkowe zdjęcia.

Poprzednie posiedzenia ZRG

Wyniki wyborów


Wiadomość tą wyświetlono 1692 razy.