Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 26 Wrzesień 2020r.
Drukuj

Zysk netto grupy Enea przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w trzecim kwartale 2015 roku 420,2 mln zł wobec 204,3 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP zakładał zysk netto na poziomie 406,6 mln zł.  Oczekiwania analityków wahały się w przedziale 385,5-425,9 mln zł.
Zysk operacyjny grupy wyniósł 522,8 mln zł wobec 223,4 mln zł przed rokiem i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków na poziomie 518,1 mln zł.
EBITDA grupy wyniosła 711,1 mln zł (wzrost o ponad 76 proc. rdr). Analitycy spodziewali się tymczasem 702 mln zł EBITDA. EBITDA w segmencie dystrybucji wyniosła w III kwartale 289,3 mln zł (wzrost o 1,4 proc. rdr). Segment wytwarzania odnotował wynik EBITDA o 274 proc. wyższy niż przed rokiem kształtujący się na poziomie 419,2 mln zł. Wynik EBITDA w segmencie obrotu wyniósł 6,5 mln zł wobec 0,1 mln zł straty rok wcześniej.
Przychody ze sprzedaży netto wyniosły natomiast 2,538 mld zł (wzrost o ponad 6 proc. rdr). Konsensus rynkowy zakładał przychody na poziomie 2,431 mld zł.
W trzecim kwartale spółka rozpoznała przychody z tytułu KDT w wysokości 293 mln zł.
Po trzech kwartałach 2015 roku Enea miała 7,15 mld zł przychodów, 1,047 mld zł
zysku operacyjnego, 1,6 mld zł EBITDA przy 836,4 mln zł zysku netto jednostki dominującej.

 W III kwartale 2015 roku grupa Enea wyprodukowała 3.405 GWh energii elektrycznej netto, czyli o 1,9 proc. więcej niż rok wcześniej. Produkcja energii ze źródeł konwencjonalnych wzrosła o 5,6 proc. rdr, a z OZE spadła o 45 proc. rdr.  W ciągu 9 miesięcy całkowita produkcja energii wyniosła 9.698 GWh (wzrost o 2,6 proc. rdr).
W okresie styczeń-wrzesień 2015 r. grupa sprzedała 12.029 GWh energii elektrycznej, czyli o 503 GWh mniej niż w analogicznym okresie 2014 r. W samym III kwartale sprzedaż ta wyniosła 4.034 GWh i była 5,3 proc. niższa rdr.
Wytwarzanie ciepła brutto w III kwartale spadło o 13,7 proc. rdr do 454 TJ, a sprzedaż ciepła spadła o ponad 38 proc. rdr do 297 TJ.
W III kwartale grupa wydała na inwestycje 831 mln zł, co oznacza wzrost o 40 proc. rdr. Od początku roku CAPEX grupy wyniósł 1,95 mld zł i był wyższy rdr o 22 proc.
Na koniec września wskaźnik dług netto/EBITDA wyniósł 0,8x.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły po trzech kwartałach 1,35 mld zł wobec 653,6 mln zł rok wcześniej. Na koniec września stan środków pieniężnych wyniósł ponad 3 mld zł.

Źródło CIRE.PL

Zarobki zarządów w energetyce


Wiadomość tą wyświetlono 2694 razy.