Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 26 Wrzesień 2020r.
Drukuj

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanki (NWZ) podjęło uchwały w sprawie zmian w radzie nadzorczej spółki.

NWZ Bogdanki zdecydowało o odwołaniu ze składu rady nadzorczej spółki jej przewodniczącego Witolda Daniłowicza, jego zastępcy Stefana Kawalca oraz członków: Roberta Bednarskiego, Dariusza Formeli, Eryka Karskiego i Tomasza Mośka.
Jednocześnie zapadły decyzje o powołaniu do składu rady na okres trzyletniej kadencji pięciu przedstawicieli Enei:
Dalidy Gepfert – wiceprezes zarządu ds. finansowych Enei
, Paweła Orlof a– wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych Enei, Bartosza Krysta – prezesa zarządu Enei Trading. Magdaleny Kaczmarek – dyrektor Departamentu Controllingu w Enei. Krzysztofa Matana – dyrektor Departamentu Zarządzania Operacyjnego Enei i jednocześnie Departamentu Prawnego w Enei Centrum.

Skład Rady uzupełnia jej dotychczasowy członek Michał Stopyra, który reprezentuje akcjonariuszy mniejszościowych.

Zgodnie z regulacjami przyjętymi w Enei, jej przedstawiciele w organach nadzorczych pełnią te funkcje bez wynagrodzenia. Regulacje wewnętrzne Bogdanki nie pozwalają na przyjęcie takiego rozwiązania. Dlatego na podstawie uchwały WZA, członkowie Rady Nadzorczej z ramienia Enei będą otrzymywać symboliczne wynagrodzenie w wysokości 1 zł. Członek Rady Nadzorczej reprezentujący akcjonariuszy mniejszościowych będzie otrzymywał niższe niż dotychczas wynagrodzenie, ograniczone tzw. ustawą „kominową”


Źródło CIRE.PL

Ustawa kominowa w Enea

Bogdanka w Enea


Wiadomość tą wyświetlono 1930 razy.