Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 15 Lipiec 2020r.
Drukuj

W salce konferencyjnej hotelu MTJ w Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Centrum (EC). (W „Skalarze” i na Strzeszyńskiej nie było miejsca, wszystkie salki konferencyjne zajęte-tak intensywnie pracują „reformatorzy”).  O spotkanie dopominała się strona społeczna w związku z nawarstwiającymi się problemami w tej spółce. Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia się nowego prezesa w EC-Krzysztofa Dzierwy, który następnie poprosił o to samo wszystkich zebranych.

Tematyka zebrania:

1.Wykaz osób ze strony EC do podpisywania wiążących decyzji i uzgodnień ze stroną związkową. Tylko członkowie zarządu są uprawnieni do takich działań.

2. Wigilia 2015 jako dzień wolny  w EC za 25.12.2015 r. Uzgodnienie w tym temacie podpisano 29.12.2014 r. Strona związkowa oczekuje wywiązania się z tego uzgodnienia, w tym celu należy rozpocząć akcję informującą naszych klientów o tym fakcie. Pracodawca oświadczył, że BOK-i w wigilię będą czynne w zmniejszonej obsadzie kadrowej do 14.00. Strona związkowa oświadczyła, że stanowi to złamanie w/w uzgodnienia-kolejny w EC przykład łamania prawa pracy, o którym będzie powiadomiona Państwowa Inspekcja Pracy.

3.Działania w obszarze BOK. Zatrudnienie dodatkowych 20 osób do Call Center. Na jakich warunkach zatrudniono tam Pracowników, czy nie są to umowy śmieciowe? Zatrudnienie odbywa się przez agencje pośrednictwa pracy. Poinformowano nas, że od 1.01.2016 planowana jest likwidacja BOK-ów w  Wałczu, Chodzieży, Opalenicy, Międzyzdrojach, Żninie. W Poznaniu i Szczecinie ma nastąpić połącznie BOK-ów. Podejmowane działania wynikają z „TROSKI O JAK NAJLEPSZĄ OBSŁUGĘ KLIENTÓW” . Strona związkowa oświadczyła ,że przedstawione palny ingerować będą w warunki zatrudnienia ( , degradacje, zmiana stanowiska, zmiana miejsca pracy), jak pracodawca zamierza załatwić ten temat? Zmiana miejsca pracy dotyczyć będzie 14 osób, z tym ,że dla 4 z nich będzie to się wiązało z dojeżdżaniem do innej miejscowości. Oświadczono nam, że zarząd nie zamierza rozmawiać na ten temat ze związkami zawodowymi. Planowane są indywidualne rozmowy z Pracownikami i zawieranie porozumień zmieniających.

4.Stroje służbowe. Pracodawca bez stosownych uzgodnień podjął decyzję o przydzieleniu Pracownikom BOK-ów 8 kompletów strojów służbowych na rok oraz ustalił ekwiwalent za pranie w wysokości 10,34 zł na kwartalnie. Strona związkowa domaga się  uzgodnienia zmian do ZUZP. Strój służbowy nie jest zaliczany do odzieży roboczej i ochronnej dlatego Pracodawca nie zamierza niczego z nami uzgadniać. Zaproponowaliśmy uregulowanie tego w Regulaminie Pracy. Zarząd rozważy taką ewentualność.

5.Szkolenia -łamanie Kodeksu Pracy w zakresie 11 godzinnej przerwy na odpoczynek. Organizowanie centralnych szkoleń w okolicach Poznania powoduje łamanie tak zwanej doby Pracowniczej. Wyjazd i powrót w  odbywa się w godzinach nocnych. Zasygnalizowany temat został już załatwiony. Szkolenia zaczynać się będą o godz. 10.00. Będzie możliwość wcześniejszego przyjazdu z noclegiem. Po powrocie  ze szkolenia bezwzględnie będzie przestrzegana 11 godzinna przerwa. Kierownicy będą w tym zakresie dyscyplinowani, nie będzie tolerowane łamanie prawa.

6.Miejsca parkingowe dla Pracowników EC w Poznaniu. Temat w trakcie rozpatrywania, do końca listopada będzie załatwiony.

7.Sanatorim Energetyk w Inowrocławiu. Uzgodniono limit skierowań dla Pracowników EC na 2016 r.-70 miejsc. W 2015 skorzystało z profilaktyki 61 osób. Do 29 lutego 2016 będzie można składać wnioski, jeżeli będzie więcej chętnych pracodawca rozważy możliwość zwiększenia limitu.

8.Oświadczenia rodziców dzieci w wieku do 4 lat. Zbieranie oświadczeń pisemnych na okres kilku lat  o deklaracji pracy w nadgodzinach, porze nocnej, oraz pracy w delegacji  nie jest wymagane prawem. Pracodawca mimo dyskusji będzie dalej zbierał taki oświadczenia. W stosunku do osób, które odmówią podpisania oświadczeń nie będą wyciągane żadne konsekwencje.

9.SAP-chaosu ciąg dalszy- MASAKRA. Wprowadzanie bez odpowiedniego przygotowania kolejnych instrumentów informatycznych powoduje coraz większy chaos. Delegacje Pracownicze z października są jeszcze nie rozliczone, delegacji na listopad nie można zarejestrować w systemie, kontakt telefoniczny z administratorem praktycznie nie możliwy. Związkowcy na dzisiejsze spotkanie przyjechali prywatnie-nie mogli zarejestrować delegacji. Jak długo jeszcze będą prowadzone eksperymenty na żywym organiźmie,  które kształtują negatywny wizerunek Enea? Na Portalu Pracownika w Elektronicznym Obiegu Dokumentów SAP powstały problemy, które niedługo zostaną usunięte…

10. Szczepienia dla Pracowników EC. Dlaczego nie uruchomiono jeszcze akcji szczepień? Prezes oświadczył, że pracodawca nie ma takiego obowiązku. Jak to się ma do zapewnień Pracowników, że na przejściu do CUW „NIKT NA NICZYM NIE STRACI”. Prezes przyjrzy się tej tematyce. Oby nie za długo-okres szczepień właśnie mija.

11.Inne ważne tematy zgłoszone wcześniej przez stronę związkową.( PKZP-zaległe wynagrodzenia dla prowadzących kasę, rozszerzanie CUW o kolejne spółki GK Enea, rozliczenie kolejnej akcji PDO, umowy śmieciowe w EC, umowy o pracę- zgodność z zapisami ZUZP, nadgodziny nierejestrowane, nagroda świąteczna) nie zostały uwzględnione w tematyce tego spotkania. Mają być sukcesywnie rozpatrywane na następnych spotkaniach.

12.Uzgodnienie terminu następnego spotkania. Niestety nawet tego  nie udało się uzgodnić. Zarząd proponował 10.12.2015, termin zbyt odległy, zaproponowaliśmy 27.11.2015 r.

Stanowisko NSZZ "S" ws pozorowanego dialogu

Nowy Prezes Enea Centrum

Wcześniejsze spotkania w Enea Centrum

Porumienie zmieniające, czy wypowiedzenie zmieniające

UWAGA NA POROZUMIENIA ZMIENIAJĄCE!!!

Inna relacja ze spotkania.

I

 


Wiadomość tą wyświetlono 2589 razy.