Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 07 Lipiec 2020r.
Drukuj
22-23.10.2015 Obradowała KK NSZZ Solidarność.
Dodano: 23 Październik 2015r. 20:28

Pierwszy raz w historii związku członkowie Komisji Krajowej (KK) gościli w Płocku.

Obrady KK rozpoczęły się od modlitwy duszpasterza ludzi pracy ks. Tadeusz Łebkowski. - Dzisiejszy czas wymaga od Polski podobnego zaangażowania w ratowaniu Europy przed pogaństwem, jak za czasów Jana III Sobieskiego. Aby temu podołać trzeba prosić o wsparcie Boga, mając ku temu dwóch wielkich pośredników - Świętego Jana Pawła II i patrona Solidarności bł. a już właściwie Świętego ks. Jerzego Popiełuszkę. Po nim wystąpił wiceprezydent Płocka Roman Siemiątkowski. Podkreślał przede wszystkim znaczenie "Solidarności" dla przemian, które dokonały się w Polsce oraz zwracał uwagę na wkład Płocka w powstanie NSZZ "Solidarność".

Tematyka obrad KK:

1. Prezentacja strony www.diariuszzwiazkowy.pl.

2.Przyjęcie protokołów z 27-28.08.2015 r i 15.09.2015 r.

3. Przyjęcie wniosku o złożenie skargi do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności  z zawarcia porozumienia dotyczącego sposobu podziału miesięcznie środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne jedynie przedstawicielom związków zawodowych pielęgniarek i położnych, zrzeszających wyłącznie pielęgniarki i położne.

4.Przyjęto stanowisko potępiające ostatnie decyzje Ministra Zdrowia, gwarantujące wzrost wynagrodzenia tylko dla jednej grupy zawodowej. „Solidarność” domaga się wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich pracowników zatrudnionych w opiece zdrowotnej zapewnionego w trwałych rozwiązaniach systemowych, zerwania z plagą umów śmieciowych oraz zaprzestania wymuszania na pracownikach zawierania umów cywilnoprawnych bądź samozatrudnienia, systematycznego zwiększania nakładów finansowych na opiekę zdrowotną ze środków publicznych oraz zaprzestania dalszej komercjalizacji i prywatyzacji sektora ochrony zdrowia.

5.Rozliczenie kosztów manifestacji w Warszawie organizowanych przez Sekcje Branżowe.

6.Przyjęto uchwałę w sprawie nazewnictwa i numeracji 14 Krajowych Sekretariatów Branżowych.

7.Informacja o powołaniu Rady Dialogu Społecznego.

8. Przejęto stanowisko-protest przeciwko nadaniu  Pedro Pereira da Silva dyrektorowi operacyjnemu Grupy Jeronimo Martins (właściciel sieci Biedronka) Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Mając na uwadze rozbieżność między antypracowniczymi i antyzwiązkowymi działaniami sieci Biedronka, a uzasadnieniem przyznania odznaczenia, KK  wyraża pogląd, że w oparciu Ustawę o orderach i odznaczeniach należałoby rozważyć możliwość odebrania orderu. 

9.Apel w sprawie wyborów parlamentarnych 25.10.2015 r. KK zaapelowała, aby nie głosować na tych, którzy wydłużyli czas pracy osób niepełnosprawnych, wydłużyli wiek emerytalny, ograniczyli nasze prawa obywatelskie w ustawie o zgromadzeniach czy wprowadzili anty pracownicze zmiany w Kodeksie Pracy i ustawie o związkach zawodowych,  liberalizując tym samym prawo o czasie pracy. Nie wybierajmy tych, którzy byli przeciw obniżeniu podatku dla osób najuboższych, przeciw prawu rodziców do decydowania o obowiązku szkolnym ich sześcioletnich dzieci. Nie dajmy się zwieść gładkim i pustym obietnicom, podkreślają członkowie KK. Dzięki stronie www.sprawdzampolityka.pl można skonfrontować to, co posłowie mówią w kampanii wyborczej, z tym co robili przez ostatnie dwie kadencje. Weźmy udział w wyborach i  głosujmy z rozwagą na tych, którzy chcą budować "Polskę solidarną, Polskę równych szans dla wszystkich obywateli".

10.Z okazji przejścia na emeryturę podziękowała Adamowi Bindudze za pracę w Krajowej Komisji Rewizyjnej w imieniu KK złożył P.Duda.

11. Informację z prac Prezydium KK, Sekretariatów Branżowych i Zarządów Regionów złożyli przedstawiciele tych struktur.

Więcej zdjęć

Spotkanie KK 31.08.2015

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1315 razy.