Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 24 Wrzesień 2020r.
Drukuj

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Centrum by rozmawiać o pilnych sprawach do uzgodnienia w Spółce. Pierwszą sprawą do uzgodnienia była wysokość  nagrody z okazji Dnia Energetyka . Propozycję wyjściową  zarządu 1130zł zaproponował prezes spółki Enea Centrum Michał Gramatyka  w trakcie dalszych negocjacji udało się  stronie społecznej osiągnąć  kwotę 1510 zł. ( podobnie jak w Enea S.A. i Enea Operator). Nagroda zostanie wypłacona 12.08.2015r.

Kolejną sprawą do uzgodnienia były zmiany dotyczące zapisów w Regulaminie Pracy Spółki ENEA Centrum.  Dotyczą one głównie  zmian nazewnictwa komórek organizacyjnych spółki,  w związku z przeprowadzonymi zmianami struktury organizacyjnej oraz ujednoliceniem godzin pracy w poszczególnych jednostkach terenowych.  Do wcześniej rozesłanego stronie społecznej projektu ,   uwagi wniosła  organizacja związkowa z ENEA Wytwarzanie . Po dyskusji głównie na temat  godzin pracy w terenowej jednostce Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Świerże Górne i wyjaśnieniu wszystkich  kwestii związanych z czasem pracy i ruchomym czasem pracy, strona społeczna zaakceptowała propozycję zarządu. Dla  zapewnienia  odpowiednich godzin pracy zwłaszcza pracowników Departamentu Zasobów Ludzkich Świerże Górne prezes Michał Gramatyka  obiecał  w imieniu zarządu ,że  dopilnuje by w uzasadnionych przypadkach pracownicy chcący skorzystać z ruchomego czasu pracy otrzymają taką możliwość.

PKZP –strona społeczna zasygnalizowała problem nowej struktury kas. Istnieje obawa ,że dodatkowe zadania związane z funkcjonowaniem kas zostaną dopisane do zakresów obowiązków wybranym stanowiskom w Enea Centrum. Prezes Gramatyka oświadczył , że nie uczestniczy w uzgodnieniach dotyczących  kas pożyczkowych , więc taka uwaga powinna być przekazana na innym forum –Enea S.A.

Wcześniejsze spotkania w Enea Centrum


Wiadomość tą wyświetlono 2113 razy.