Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 26 Wrzesień 2020r.
Drukuj

Rezygnację z pełnienia funkcji w radzie nadzorczej Enei złożył jej przewodniczący Wojciech Chmielewski. - podała spółka w komunikacie. Zarząd Enei poinformował, że w dniu 22 lipca 2015 r. rezygnację z pełnienia funkcji i członkostwa w radzie nadzorczej spółki ze skutkiem na dzień złożenia złożył Wojciech Chmielewski. Wojciech Chmielewski pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Enei i pełniąc funkcję dyrektora w Departamencie Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji MSP reprezentował w radzie nadzorczej poznańskiej spółki Skarb Państwa.

Wojciech Chmielewski nie wskazał przyczyn złożenia rezygnacji. Wojciech Chmielewski jest związany z resortem skarbu od 2000 roku. Od 2012 roku pełnił funkcję dyrektora Departamentu Prywatyzacji, a od 2013 roku – Departamentu Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji. Odpowiadał m.in. za przygotowanie i realizację projektów prywatyzacji giełdowych oraz branżowych, takich spółek, jak Tauron, Bogdanka, Zespół Elektrowni PAK, Jastrzębska Spółka Węglowa czy ZGH Bolesław. Nowy o podsekretarza stanu w MSP zasiadał i przewodniczył do wczoraj radom nadzorczym Enei i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.  Jest magistrem filologii polskiej (ukończył w 1995 r.) i politologii (1998 r.) Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył także studia podyplomowe "Polityki Publiczne w Europie" na Uniwersytecie Strasbourg III (1997 r.), Krajową Szkołę Administracji Publicznej w Warszawie (2000 r.) oraz Studium Integracji Europejskiej (zorganizowane przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej oraz École Nationale d'Administration w Paryżu).

Resort skarbu korzystając z zapisanych w statucie spółki uprawnień powołał na stanowisko członka rady nadzorczej Enei Monikę Macewicz.

Monika Macewicz jest absolwentką Wydział Prawa Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2011 r. została wpisana na listę radców prawnych po złożeniu egzaminu radcowskiego w czerwcu 2011 r. Od maja 2006 roku jest zatrudniona w Ministerstwie Skarbu Państwa początkowo w Departament Zastępstwa Procesowego, a od 2010 roku w Departamencie Projektów Strategicznych, po reorganizacji w 2013 r. w Departamencie Spółek Kluczowych na stanowisku radcy prawnego. Od kwietnia 2013 r. do lipca 2015 pełniła funkcję sekretarz rady nadzorczej w Enea Trading. Obecnie jest również członkiem rady nadzorczej Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Wcześniej była członkiem rad nadzorczych Przedsiębiorstwa Usług Wodociągowych HKW w Dąbrowie Górniczej oraz Siarkopolu Gdańsk.

Źródło CIRE.PL

Więcej o RN Enea


Wiadomość tą wyświetlono 1983 razy.