Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 06 Sierpień 2020r.
Drukuj

W Sierakowie spotkali się członkowie Komisji Protestacyno- Strajkowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.

Po przyjęciu protokołu z ostatniego zebrania i wysłuchaniu sprawozdania z działalności przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania. Tematy poruszane podczas spotkania:

1. Przyjęcia członków. Stosowną uchwałą w szeregi naszej organizacji przyjęto kolejne dwie osoby.

2.Rozmowy płacowe w GK Enea. Posumowano wyniki rozmów , a właściwie ich  brak. Zobowiązano członków Komisji Międzyzakładowej (KM) z OD Gorzów Wlkp. do podjęcia zdecydowanych działań w celu realizacji decyzji podjętych na ostatnim posiedzeniu KM.

3.Wysłuchano relacji z posiedzeń Komisji Krajowej NSZZ Solidarność  ( 16.04.2015, 22.04.2015, 5.05.2015 )

4.Wybory prezydenckie. Podsumowano wyniki pierwszej tury, oraz omówiono umowę programową podpisaną przez KK i kandydata na Prezydenta RP–Andrzeja Dudę.

5. Pozew Sądowy przeciwko Enea Operator. W Sądzie Rejonowy w Gorzowie Wlkp. odbyła się rozprawa z powództwa  Pracownika z Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. w sprawie wynagrodzenia za pracę. Pozew dotyczył nie przyznania podwyżki w 2014 r. po powrocie ze świadczenia rehabilitacyjnego.  Sąd pod rygorem natychmiastowej wykonalności nakazał podwyższenie płacy zasadniczej Mirkowi  o kwotę zawartą w porozumieniu płacowym w 2014 oraz wypłatę rekompensaty  tytułem utraconego wynagrodzenia za okres od maja 2014 r.

6. Sytuacja w spółkach GK Enea. Omówiono sytuację w Enea: Operator, Centrum i Serwis. Do członków KP wpływa szereg  uwag dotyczących łamania prawa pracy. Docierają do nas informacje, że po zakończeniu kolejnej edycji PDO pracodawcy tworzą listy osób do zwolnień. Podejmowane też są kroki w celu wydzielania kolejnych służb do CUW. W tych sprawach KM NSZZ Solidarność wystąpiła z oficjalnymi pismami (treść w załącznikach).  Na spotkaniach z zarządami podawane są nieprawdziwe informacje np. o utrzymaniu punktu monterskiego w Posterunku Energetycznym Trzciel. W Enea Centrum nagminne jest zmuszanie do pracy w nadgodzinach bez ich wykazywania. Stany osobowe uniemożliwiają wywiązanie się z nałożonych zadań w 8 godzinach. O sytuacji Enea Centrum należy powiadomić PIP oraz organy nadzorcze spółki.

7. Działalność socjalna. Przyjęte  w tym roku nowe zasady pogorszyły dostępność do świadczeń socjalnych. Należy podjąć działania w celu przywrócenia zasad z lat poprzednich. Majątek socjalny (pismo w tej sprawie KM  NSZZ „S” w załączniku).

8. Sprawy różne:- Udzielono zapomogi losowej członkowi naszej organizacji.-Ustalono termin spływu kajakowego 18-19.07.2015 r.- Omówiono zasady korzystania z dodatkowej opieki medycznej w placówkach MSW. -Reprezentacja BOK Gorzów Wlkp. w KP. Zmiany organizacyjne doprowadziły do sytuacji braku członka KP  z tej komórki. Temat do załatwienia przez Prezydium, oraz na najbliższym Zjeździe Delegatów.- Urny kontaktowe- postanowiono utrzymać ten sposób kontaktów z Załogami.

Poprzednie posiedzenia KPS

Pozew przeciwko Enea Operator.

Pismo ws list do zwolnień

Pismo ws CUW

Pismo ws majatku socjalnego

Protesty BOK

Stanowisko ws w Enea Centrum

 

 

 

 

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1694 razy.