Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 07 Lipiec 2020r.
Drukuj

W Sądzie Rejonowy w Gorzowie Wlkp. (IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) odbyła się rozprawa z powództwa  Pracownika z Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. w sprawie wynagrodzenia za pracę. Pozew dotyczył nie przyznania podwyżki w 2014 r. po powrocie ze świadczenia rehabilitacyjnego. Wcześniejsze próby dochodzenia swoich praw w Operatorze ( interwencje NSZZ Solidarność , komisja pojednawcza) nie spowodowały zmiany postępowania  pracodawcy- jednostronna interpretacja zapisów porozumienia płacowego w zakresie „pracownika będącego w zatrudnieniu”.

Dlatego poprzez  pełnomocnika radcę prawnego Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność  Annę Forstner-Kluj skierowaliśmy pozew  przeciwko Enea Operator.

Na pierwszej i jak się okazało jedynej rozprawie w Sądzie Rejonowym w charakterze świadka zeznawał między innymi K. Gonerski ( Przew. KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.)

Sędzia Jacek Przybylski po wysłuchaniu świadków ogłosił wyrok. Porozumienie płacowe zawarte w 2014 r. w Enea Operator stanowi źródło prawa pracy. Jednostronna działająca na niekorzyść pracownika interpretacja pracodawcy, nie znajduje uzasadnienia w prawie pracy. Ograniczanie osób uprawnionych do podwyżki do osób świadczących pracę w danym okresie stanowi złamanie porozumienia płacowego zawartego w sporze zbiorowych.

Dlatego Sąd pod rygorem natychmiastowej wykonalności nakazał podwyższenie płacy zasadniczej Mirkowi  o kwotę zawartą w porozumieniu płacowym w 2014 oraz wypłatę rekompensaty  tytułem utraconego wynagrodzenia za okres od maja 2014 r.

Mirkowi gratulujemy odwagi. Pokazał pozostałym Pracownikom, że warto walczyć o swoje prawa i  nie poddawać się dyktatowi pracodawcy.

Mamy nadzieję, że ten wyrok ukróci postepowanie pracodawców w grupie Enea, w zakresie jednostronnego interpretowania zapisów zawartych w ZUZP oraz innych przepisach wewnętrznego prawa pracy w Enea.


Wiadomość tą wyświetlono 3352 razy.