Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 26 Wrzesień 2020r.
Drukuj

W siedzibie Enea S.A. w Poznaniu przedstawiciele wszystkich organizacji związkowych z grupy Enea spotkali się z Zarządem Enea S.A. (K. Zamasz, P. Orlof). Głównym tematem spotkania były plany Ministerstwa Skarbu Państwa (MSP) w zakresie konsolidacji sektora energetycznego ( połączenie Taurona z Eneą i PGE z Energą). Na podstawie spotkań w MSP strony przekazały swoją wiedzę w temacie konsolidacji.  Pracodawca poinformował o próbie reaktywacji związku pracodawców energetyki w celu powrotu do dialogu trójstronnego w branży energetycznej. Strona związkowa podkreśliła, że na spotkaniach przekazano informację o zakończeniu  spornych spraw w poszczególnych grupach przed ewentualnym podjęciem działań zmierzających do łączenia grup energetycznych.  W nawiązaniu do tej informacji przedstawiciele NSZZ Solidarność już na początku lutego przekazali Zarządowi tematykę najpilniejszych spraw do załatwienia.

Strona związkowa wykorzystując to spotkanie jeszcze raz poruszyła następujące tematy:

1.Wstrzymanie procesów dalszej restrukturyzacji ( w tym łączenie PE , RDR, przenoszenie kolejnych grup do CUW).

2. Wypłacenie drugiej części premii rocznej.

3. Uzgodnienie polityki płacowej w 2015 r.

4.Uzgodnienie planu działalności socjalnej na 2015 r.

5.Świadczenie pieniężne dla pracowników nie posiadających praw do akcji ( Porozumienie ze Zdroiska).

6.Porozumienia zmieniające- umowy o pracę niezgodne z zapisami ZUZP.

7. Umowy śmieciowe w grupie Enea w świetle kolejnych edycji PDO.

8.Kontynuacja profilaktyki sanatoryjnej.(limity skierowań dla spółek grupy Enea ).

9.Kontynuacja działalności PKZP.

10.Wspólna interpretacja zapisów z zakładowego prawa pracy.

To tylko najważniejsze tematy, które zdaniem strony społecznej w pierwszej kolejności powinny być załatwione.

W odpowiedzi usłyszeliśmy, że „ w porównaniu do innych grup, u nas nie jest najgorzej” i że w/w sprawy nie musimy załatwiać na CITO. Otrzymaliśmy informację w wstrzymaniu dalszych procesów restrukturyzacyjnych, a do załatwienia pozostałych tematów zostanie sporządzony harmonogram spotkań stron dialogu.


Rozmowy płacowe w Enea S.A.

Konsolidacja branży


Wiadomość tą wyświetlono 2748 razy.