Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 27 Październik 2020r.
Drukuj
2.12.2014 Obradowała KM NSZZ Solidarność Enea.
Dodano: 2 Grudzień 2014r. 22:05

W Poznaniu spotkali się członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea (KM).

Tematyka Obrad:

  1. Przyjęto protokół z ostatniego spotkania KM jakie odbyło się 3.11.2014 w Pieczyskach.
  2. Sprawozdanie z działalności. Członkowie Prezydium zdali relację z wydarzeń jakie miały miejsce od ostatniego zebrania KM.
  3. Restrukturyzacja Enea Operatora. Projekt zharmonizowanych zmian organizacyjnych kontynuowany jest przez stronę pracodawcy. Niestety do dnia dzisiejszego nie zawarto stosownych porozumień związanych z planowanymi zmianami. Ustalono strategię działania związku , uzależnioną od postawy pracodawców.
  4. Porozumienia zmieniające w Enea Centrum. Strona pracodawcy stosując metody dotychczas znane tylko z gazet, stworzyła atmosferę psychozy, powodującą ,że Pracownicy podpisując porozumienia zmieniające przygotowane przez Zarząd Enea Centrum. mogą pozbyć się dotychczasowych uprawnień. Ustne zapewnienia nie znajdują potwierdzenia w podpisywanych dokumentach.  W celu potwierdzenia tych uprawnień KM wystosowała oficjalne pismo do Zarządu Enea Centrum. Naszego przedstawiciela w Komisji Etyki w GK Enea poprosiliśmy w tej sprawie o interwencję.
  5. Sytuacja w spółkach Grupy Kapitałowej Enea. Przedstawiciele spółek oraz członkowie Prezydium zapoznali członków KM z problemami występującymi w tych podmiotach.
  6. W sprawach różnych poruszono następujące tematy :- strona internetowa KM, premia świąteczna, paczki świątecznymi dla dzieci, posiłki profilaktyczne.

Porozumienia zmieniające pismo 2.12.2014 do Enea Centrum.

Poprzednie zebranie KM

Restrukturyzacja Operatora

Porozumienia zmieniające w Enea Centrum


Wiadomość tą wyświetlono 1787 razy.