Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 27 Październik 2020r.
Drukuj

W Warszawie na pierwszym  roboczym posiedzeniu w  kadencji   2014-2018 spotkali się członkowie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność (KK). Miejscem zebrania  Komisji był Dom Pielgrzyma „AMICUS” sąsiadujący z grobem patrona NSZZ Solidarność bł. Jerzego Popiełuszki. Posiedzenie rozpoczęło się od modlitwy i złożenia kwiatów na grobie  Naszego Patrona. Przewodniczący Związku Piotr Duda przekazał proboszczowi parafii św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu ks. dr Marcinowi Brzezińskiemu ufundowaną przez Komisję Krajową wystawę poświęconą ks. Jerzemu oraz podarował kopię dekretu ustanawiającego bł. ks. Jerzego Popiełuszkę patronem „Solidarności”.

Po przyjęciu programu, zebrani przystąpili do jego realizacji:

1.Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania KK.

2.Odwołanie Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność (KSN)od decyzji Krajowej Komisji Wyborczej  NSZZ Solidarność (KKW), nakazującej powtórne wybory Rady KSN. KK utrzymała w mocy decyzję KKW.

3.Odwołanie Komisji Międzyzakładowej SOL-MASZ (KM) od decyzji Zarządu Regionu Bydgoskiego nakładającego zarząd komisaryczny nad KM. KK po dokładnym przeanalizowaniu  rozpatrzy wniosek na następnym posiedzeniu KK w Gdańsku.

4.Sprawozdanie z działalności . Członkowie Prezydium KK przedstawili tematykę spraw jakimi zajmowali się od Zjazdu Krajowego.

5.Informacja z prac regionów i sekretariatów branżowych. Poruszono między innymi tematy „energetyczne” z ostatniego posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ Solidarność.

6.Stanowisko  w sprawie pakietu klimatycznego. KK zapoznała się z projektem stanowiska przygotowanego przez Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność. Projekt po zredagowaniu przez Prezydium KK zostanie przesłany członkom KK.

7. Uchwały. Przyjęto uchwały dotyczące: -Krajowego Funduszu Strajkowego,-Dotacji na wsparcie działań statutowych regionów i sekretariatów branżowych.-Interpretacji uchwały KZD w/s składek członkowskich,-Deklaracji członkowskiej, -Pokrywania kosztów manifestacji.

KZD

XXX rocznica

 


Wiadomość tą wyświetlono 1472 razy.