Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 27 Październik 2020r.
Drukuj

W Koninie spotkali się członkowie Rady Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ Solidarność . W spotkaniu uczestniczyli również Przewodniczący oraz przedstawiciele z Zarządów Regionów z całego Kraju , vice Przew. Komisji Krajowej odpowiedzialny za branże –Bogdan Kubiak, oraz Przew. Sekretariatu Górnictwa i Energetyki  Kazimierz Grajcarek. Głównym tematem obrad było łamanie prawa układowego w branży energetycznej. Przew. KSE Roman Rutkowski przedstawił historyczne uwarunkowania w jakich zawierany był Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy (PUZP). W czerwcu 2013 r. strona PUZP- pracodawcy zrzeszeni w Związku Pracodawców Energetyki podjęli uchwałę o samorozwiązaniu. Bardzo dobre wyniki osiągane przez wszystkie Grupy Energetyczne inwestowane są w likwidowanie  dobrych miejsc pracy, a w to miejsce przyjmuje się nowych Pracowników na umowach śmieciowych. Łamane są porozumienia i umowy społeczne. W 2014 r. w trzech Grupach Energetycznych pracodawcy zawiesili stosowanie PUZP. Takie dziania mają znamiona zmowy pracodawców przy pełnej aprobacie właściciela czyli Ministerstwa Skarbu Państwa.

Wszyscy zabrani dyskutowali o sposobach walki z taką polityką , jednym z wniosków jest pomoc Komisji Krajowej w napisaniu skargi do Międzynarodowej Organizacji Pracy w sprawie łamanie prawa układowego. Rozmawiano też o ewentualnej ogólnopolskiej akcji protestacyjnej, oraz możliwych formach protestu.

Członkowie Rady przyjęli stanowisko w sprawie  łamania prawa w branży energetycznej.

Inne tematy poruszane podczas spotkania:

-Przyjęto protokoły z dwóch ostatnich posiedzeń Rady KSE.- Dyskutowano o możliwości rozszerzenia uprawnień Prezydium, oraz ktualizacji danych tele-adresowych członków KSE  na naszej stronie internetowej.

Przejęte stanowisko Rady KSE

Poprzednie posiedzenie Rady

Więcej zdjęć

 


Wiadomość tą wyświetlono 1543 razy.