Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 26 Wrzesień 2020r.
Drukuj
23.10.2014 Trudne rozmowy w Enea Centrum.
Dodano: 23 Październik 2014r. 18:55

Zarząd Enea Centrum zaprosił przedstawicieli strony społecznej do siedziby spółki w Poznaniu. 

Głównym tematem omawianym na spotkaniu była sprawa związana z Centrum Usług Wspólnych (CUW).  Niestety  wcześniejsze  obawy strony społecznej  okazały  się zasadne. Zapewnienia wielokrotnie powtarzane podczas spotkań poprzedzających powstanie CUW ,że Pracownicy  przenoszeni do Enea Centrum w ramach projektu CUW nie stracą na niczym, okazały się  obietnicami bez pokrycia.

 Brak woli zawarcia porozumienia w tej materii doprowadził do akcji strajkowej, ale nie doprowadził do stosownych uzgodnień.

 Powtarzane jak mantra podczas spotkań stwierdzenie ,że art. 23 Kodeksu Pracy gwarantuje pełne bezpieczeństwo i niepogorszenie warunków pracy i płacy, teraz okazuje się tego nie gwarantować.  Nie minął jeszcze rok od przeniesienia pierwszych Pracowników do Enea Centrum,  a już proponuje się nam rozwiązania pogorszające warunki pracy i płacy.

Ale po kolei. W pierwszej części spotkania strona pracodawcy przedstawiła tematy, które jej zdaniem wymagają pilnego załatwienia:

I- Pracownicze Kasy Zapomogowo Pożyczkowe (PKZP). Z przygotowanej analizy wynika ,że w Enea funkcjonuje 26 Kas w których zrzeszonych jest 6 tys. członków. Zdaniem pracodawcy jest to niezgodne z prawem ( u jednego pracodawcy, może funkcjonować jedna PKZP).Dlatego zaproponowano nam stworzenie jednej Międzyzakładowej Kasy. W tym celu przygotowano już nawet projekt statutu. Strona związkowa przypomniała, że to związki zawodowe sprawują nadzór nad funkcjonowaniem kas, i dlatego ingerowanie w jej uprawnienia jest bezprawne.

II-Struktura Organizacyjna Enea Centrum (EC). Przedstawiono prezentację , zawierającą nową strukturę, która ma obowiązywać od 1 tycznia 2015 r. Przedstawiono analizę zrealizowanych procesów CUW w:FK,OK,JT,HR,OP. Nowa struktura ma być oparta na 9 Departamentach, pionach oraz biurach. Lokalizacja biur uzależniona będzie od tego z jakiego Oddziału będzie pochodził kierownik komórki. Kadra kierownicza ma być znacząco zredukowana ( ze 129 do 52). Przedstawiono uzasadnienie , w postaci potencjalnych korzyści z wprowadzenia nowej struktury. Na dzień dzisiejszy w EC pracuje ponad 1300 Pracowników i według strony pracodawcy nie planuje się zmniejszania liczby etatów, oraz zmiany miejsca świadczenia pracy.  W prowadzenie nowej struktury będzie wymagało zmiany warunków pracy większości Pracownikom.  Zasadą działania w takich przypadkach mają być  porozumienia zmieniające. ( indywidualne rozmowy z Pracownikami ). W przypadku odmowy zawarcia takiego porozumienia, będą składane wypowiedzenia, oraz proponowane nowe warunki pracy w postaci zawarcia nowych umów o pracę. W przypadku braku możliwości zaakceptowania nowych warunków, będzie możliwość skorzystania z kolejnej edycji PDO. Zdegradowana kadra kierownicza przez rok od przejścia do CUW będzie pobierała dotychczasowe wynagrodzenie. Później zaproponowane zostaną im nowe warunki pracy i płacy. Obsadzanie stanowisk kierowniczych będzie na podstawie przeprowadzonych badań kompetencji o potencjału ( Development Center).

W drugiej części spotkania strona społeczna mogła zadawać pytania. Oto niektóre z nich:

1.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).Dlaczego EC ingeruje w działalność socjalną Enea skoro administratorem wspólnej działalności socjalnej jest Enea Operator? Odp. Większość Pracowników zajmujących się tą działalnością przeszła do CUW, i z tego powodu mogło powstać takie wrażenie. Do końca roku nic w tym temacie się nie zmieni.

2.Prozumienia zmieniające. Większości pracowników mają być zmieniane warunki pracy. Dlaczego pracodawca nie planuje zawarcia porozumienia w tej sprawie, tylko chce indywidualnie rozmawiać z pracownikami? Odp. Pracodawca nie ma obowiązku zawierania takiego porozumienia , dlatego wybrał indywidualne rozmowy z Pracownikami.

3.Przed przeniesieniem do EC , na spotkaniach z Pracownikami zapewniano, że na przeniesienie do CUW nikt nic nie straci.  Deklaracje słowne pozostają deklaracjami bez pokrycia .( rozmów nie pozwalano nagrywać, żeby nie pozostał ślad jak obiecywano gruszki na wierzbie). Odp. Na spotkaniach podkreślano ,że niektórzy stracą np. kadra kierownicza.

4.Czy proponowane zmiany wyczerpują pomysły restrukturyzacyjne na 2015 r. Odp. Nie można wykluczyć kolejnych zmian.

5.Tabela płac zasadniczych w EC na 2014 r. Dlaczego  niektórzy Pracownicy nie mają płacy minimalnej wynikającej z tej tabeli? Odp. Tabela  na 2014 nie obowiązuje, nie została zarejestrowana przez Państwową Inspekcję Pracy. Jedyną obowiązującą tabelą  w EC jest tabela z 2012 r. i w tej tabeli mieszczą się wszyscy Pracownicy.

6.Ilu pracowników EC pracuje na umowach śmieciowych i czy planuje się zwiększenie takich umów? Odp. Aktualnie na umowach śmieciowych pracuje ponad  200 osób. Na początku 2015 r. liczba takich umów może czasowo wzrosnąć.

7.Komunikacja z Pracownikami. Dlaczego przeniesienie służb IT do EC spowodowało zablokowanie możliwość wysyłania maili do Pracowników przez stronę związkową? Odp. Nie było to celowe działanie. Sprawa zostanie wyjaśniona i naprawiona.

8.Racjonalizacja kosztów w EC. Dlaczego każdy pracownik w EC otrzymuję kurierem przysługujące mu artykuły wynikające z ZUZP? (mydło , herbata). Czy nie taniej byłoby wysyłanie tych środków na konkretną komórkę. Odp. Dziękujemy za troskę o koszty firmy, sprawa zostanie sprawdzona i wyprostowana.

9.Regulamin Pracy EC. Niedawno zaakceptowany przez stronę związkową Regulamin Pracy znowu jest zmieniany. W perspektywie kolejnych zmian strona społeczna nie widzi konieczności zmian w tym momencie. Odp. Jeżeli strona związkowa nie podejmie się rozmów i uzgodnień w tym temacie, to strona pracodawcy 17.XI 2014r. sama wprowadzi zmiany w życie.

10.Fundusz Nagród. Zapisy ZUZP przewidują uruchomienie 1 % funduszu nagród  kierujących komórkami dla podległych im pracowników. Kiedy zostanie uruchomiony ten fundusz? Odp. Środki te przeznaczono na fundusz motywacyjny, który jest sukcesywnie wypłacany.

11. Szczepienia przeciwko grypie. Kiedy zostanie uruchomiona akcja szczepień w EC. Odp. 121 Pracowników , którzy zgłosili wolę zaszczepienia w najbliższym czasie zostaną zaszczepieni.

Strona Pracodawcy zaproponowała termin rozmów w temacie nowego Regulaminu Pracy- 7.11.2014 r.

 

23.10.2014 Pismo w/s tabeli płac

24.11.2014 Odp. na pismo w/s tabeli płac

Poprzednie spotkanie w Enea Centrum

Protest  CUW-strajk 28.03.2014

Protest CUW okupacja Enea S.A.

Pisemne zapewnienia dla Pracowników OD Gorzów Wlkp.

Porozumienie zmieniające, czy wypowiedzenie?


Wiadomość tą wyświetlono 3087 razy.