Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 26 Wrzesień 2020r.
Drukuj

 „ Zmiany organizacyjne nie pozostają w sprzeczności z ZUZP ani nie naruszają obowiązującego zakładowego prawa pracy” ” to główna teza jaka znalazła się w odpowiedzi Zarządu Operatora na naszą opinię w/s planów restrukturyzacji Operatora zawartych w „ Projekcie zharmonizowanych zmian organizacyjnych”

 Nie rozumiemy dlaczego tak długo trwało pisanie odpowiedzi, którą ktoś ostatecznie  sporządził na kolanie. Odpowiedź uwypukla totalną niewiedzę na temat obowiązującego w Enea Operator prawa pracy, ewentualnie jest celowym działaniem polegającym za zaklinaniu rzeczywistości. Widzimy ,ze strona pracodawców ma problemy z dotarciem do materiałów źródłowych prawa pracy w spółce, dlatego pozwolimy sobie kolejny raz zacytować tylko niektóre z nich, które ewidentnie łamie proponowana przez nich restrukturyzacja:

Porozumienie z Sierakowa z 29.06.2007 r.:
§4 pkt 3.
„Strony ustalają, że Regulamin Organizacyjny ENEA Operator Sp. z o.o. w celach i założeniach nie będzie odbiegał od Regulaminu Organizacyjnego ENEA S.A. W szczególności ENEA S.A. oraz spółka ENEA Operator Sp. z o.o. zobowiązują się do realizacji takiej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa ENEA Operator Sp. z o.o., w którym prowadzenie działalności gospodarczej, oparte będzie na terytorialnym podziale obszaru działania ENEA S.A. a w szczególności zachowane zostaną w obecnym kształcie Oddziały Dystrybucji”.

Porozumienie Zielonogórskie z 28.12.2002 r. gwarantuje zachowanie dotychczasowego miejsca pracy:
§ 5
1.Strona Pracodawców gwarantuje pracownikom zachowanie warunków pracy i płacy na poziomie nie mniej dla nich korzystnym, od obowiązującego w dniu zawarcia Porozumienia, w rozumieniu postanowienia ust. 2.
2.Gwarancja określona postanowieniem ust. 1 obejmuje:
c) miejsce pracy poszczególnych pracowników, przez co Strony rozumieją miejscowość, w której pracownik jest obowiązany stawić się do pracy i gdzie ją kończy;

d) niepogorszenie warunków- pracy, z zastrzeżeniem ewentualnej ich modyfikacji, uzasadnionej potrzebami restrukturyzacyjnymi Strony Pracodawców.
3. Modyfikacja warunków pracy poszczególnych pracowników może być im zaproponowana pod warunkiem zaoferowania warunków pracy odpowiednich do kwalifikacji lub umożliwienia podniesienia posiadanych kwalifikacji na koszt Strony Pracodawców oraz jednocześnie pod warunkiem zachowania płacy adekwatnej do zaproponowanej pracy i nie niższej od dotychczas przy sługującej, w rozumieniu postanowień ust. 2 lit. a, b, a także zachowania miejsca pracy w rozumieniu postanowienia ust. 2 lit. c.

„Gra” toczy się dalej, teraz kolejny ruch leży po stronie związkowej. Tylko czasu do 1 stycznia 2015 r.( początek realizacji planów restrukturyzacyjnych) jest coraz mniej. Niedługo znowu staniemy przed ścianą.

Obudźmy się,  to nie jest gra to nasza przyszłość.

22.09.2014 Nasza opinia w/s planów restrukturyzacji

15.10.2014 Odpowiedź Zarządu na w/w opinię

24.10.2014 Kolejne nasze pismo do Zarządu Operatora.

Wcześniejsze rozmowy nt planów restrukturyzacji

 


Wiadomość tą wyświetlono 2154 razy.