Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 26 Wrzesień 2020r.
Drukuj

 

7.10.2014 wieczorem w Bielsku Białej msza święta w katedrze pw. św. Mikołaja rozpoczęła  XXVII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. Liturgii w intencji delegatów i pomyślnych obrad przewodniczył biskup Tadeusz Rakoczy.

Nazajutrz w bielskiej hali widowiskowo-sportowej pod Dębowcem,300 delegatów uczestniczyło w zjeździe  , którego głównym celem był wybór władz związku na nową czteroletnią kadencję.  Przed procedurą wyborczą głos zabierali  zaproszeni goście: -przedstawiciele zagranicznych i krajowych central związkowych oraz przedstawiciel PIP. Następnie uroczyście pożegnano byłego Przewodniczącego Zarządu Regionu Podbeskidzie- Marcina Tyrnę.  Przed roboczą częścią zjazdu Delegaci  wystosowali przesłanie do papieża Franciszka.

Po przyjęciu uchwał porządkowych wysłuchano sprawozdań z działalności w minionej kadencji złożonych przez Przew. KK oraz KKR. Po krótkiej dyskusji nad sprawozdaniami przystąpiono do wyboru władz związku.         W tajnych wyborach Przewodniczącym  Komisji Krajowej NSZZ Solidarność ponownie został wybrany Piotr Duda.

Następnie przystąpiono do wyboru 56 członków Komisji Krajowej NSZZ Solidarność (KK).  Wśród wybranych członków KK znalazł się Krzysztof Gonerski –Przew. KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.. Do składu KK z klucza weszli  Przewodniczący Zarządów Regionów (ZR)  i Sekretariatów Branżowych. Z ZR Gorzów  do KK wszedł Jarosław Porwich.

W drugim dniu zjazdu dokonano wybory Krajowej Komisji Rewizyjnej (KKR). Do16 osobowej KKR weszli między innymi: Waldemar Rusakiewicz z ZR Gorzów Wlkp. i Krzysztof Nawrocki Przew. KP NSZZ Solidarność Enea Szczecin.

Najważniejszym dokumentem przyjętym przez KZD była Uchwała Programowa, która wyznacza najważniejsze tematy i problemy jakimi ma się zajmować KK w kadencji 2014-2018. Przyjęto również szereg uchwał i stanowisk dotyczących miedzy innymi: składek członkowskich, poprawek w Statucie,  pakietu klimatycznego, orzecznictwa Sadu Najwyższego, dialogu społecznego, polskiego górnictwa, dyskryminacji za działalność związkową, importu węgla z Rosji, wyborów samorządowych.

Przedstawiciele kapituły „ Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki” wręczyli medale „Zło Dobrem Zwyciężaj” dla Piotra Dudy i Józefa Modzelewskiego.

Stosowną uchwałą nadano też tytuły honorowe „ Zasłużony dla NSZZ Solidarność” Wśród 38 osób wyróżnionych znalazło się dwóch przedstawicieli z naszego regionu ( Ks. Bp Adam Dyczkowski i Dr. Dariusz Rymar).

Nowo wybrana KK złożyła przysięgę na Sztandar Związku, a podczas zjazdowego posiedzenia dokonała wyboru Prezydium KK. W wyniku tajnych wyborów skład  Prezydium przedstawia się następująco: z-cy Przew. KK : -Bogdan Biś, -Tadeusz Majchrowicz, -Bogdan Kubiak, sekretarz- Ewa Zydorek, skarbnik –Jerzy Jaworski, członek Prez.-Henryk Nakonieczny. Na pierwszym posiedzeniu spotkała się i ukonstytuowała KKR.

Pierwsze posiedzenie nowo wybranej  KK odbędzie się w listopadzie 2014 r.

 

Dokumenty KZD

Wybory na kadencję 2010-2014

Przesłanie do papieża Franciszka

Więcej zdjęć z tego i wcześniejszych KZD

Relacja TV (1)

Relacja TV (2)

Uchwała programowa


Wiadomość tą wyświetlono 1955 razy.