Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 26 Wrzesień 2020r.
Drukuj

W świetlicy Rejonu Dystrybucji Sulęcin na wyjazdowym posiedzeniu spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. Po przyjęciu protokołu z ostatniego zebrania  i wysłuchaniu sprawozdania z działalności złożonego przez Prezydium KP, przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu zabrania:

1. Przyjęcia członków. Stosowną uchwałą w szeregi naszej organizacji przyjęto kolejną osobę.

2. Restrukturyzacja Operatora. Burzliwa dyskusja dotyczyła przedstawionego przez Zarząd projektu zharmonizowanych zmian organizacyjnych. Projekt łamie wcześniej zawarte porozumienia i  dlatego jest nie do zaakceptowania przez stronę związkową. Jeżeli pracodawca będzie kontynuował proces restrukturyzacji bez  stosownych uzgodnień  , powinno to się spotkać ze skutecznymi działaniami władz Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea mającymi na celu zmuszenie pracodawców do respektowania prawa pracy.

3.Korekta planu działalności socjalnej w Oddziale Dystrybucji Gorzów Wlkp. Członkowie KP  bardzo negatywnie ocenili działania administratora ZFŚS w OD. Błędy popełnione w procesie planowania wydatków spowodowały, że Rejony Dystrybucji muszą płacić za nie swoje błędy.

4.Wybory Społecznych Inspektorów Pracy. Regulamin wyborów SIP podlega jeszcze uzgodnieniom ze organizacjami związkowymi w Grupie Enea. W dniach 2-3.10.2014 planowane jest spotkanie związków na którym uzgodniony zostanie harmonogram oraz regulamin wyborów.

5.Wybory samorządowe. Członkowie KP będą zbierać osoby chętne do kandydowania do władz samorządowych oraz do prac w Komisjach wyborczych.

6.Sutuacja w spółkach GK Enea. Przedstawiciele Energobudu oraz Enea Centrum zapoznali zebranych z sytuacja panującą w tych spółkach.W sprawie płac zasadniczych w Enea Centrum KP skieruje pismo do Państwowej Inspekcji Pracy w Gorzowie.

Po zakończeniu zebrania KP członkowie Prezydium uczestniczyli w otwartym spotkaniu z Pracownikami Rejonu Dystrybucji Sulęcin. W zebraniu KP i spotkaniu z Pracownikami  uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej Enea S.A. oraz Prezydium KM NSZZ Solidarność Enea. Miejscami ostra dyskusja dotyczyła przyszłości energetyki w świetle proponowanych zmian oraz faktów jakie mają miejsce w Grupie Enea.


Wiadomość tą wyświetlono 1488 razy.