Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 26 Wrzesień 2020r.
Drukuj
22.09.2014 Obradowała KM NSZZ Solidarność Enea.
Dodano: 24 Wrzesień 2014r. 08:41

 

W świetlicy Rejonu Dystrybucji Szczecin na kolejnym w tym roku posiedzeniu spotkali się członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea (KM). Tematyka obrad:

1.Przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia KM -31.07.2014 r.

2.Członkowie Prezydium zdali relację z wydarzeń jakie miały miejsce od ostatniego zebrania, oraz korespondencję jaką wymieniano z pracodawcami w Grupie Enea.

3. Negatywnie zaopiniowano „Projekt zharmonizowanych zmian organizacyjnych” w Enea Operator. Zaproponowane zmiany łamią Prawo Pracy i z tego względu są nie do przyjęcia przez stronę związkową. Zobowiązano władze związku do przeprowadzenia spotkań informacyjnych w celu zapoznania Pracowników z proponowanymi zmianami, oraz poznania stopnia determinacji w celu przeprowadzenia kolejnej akcji strajkowej w przypadku dalszego łamania prawa przez stronę pracodawcy,

4.CUW-przenoszenie kolejnych grup pracowniczych do Enea Centrum. Pracodawcy kontynuują łamanie prawa i planowane jest kolejnych służb Operatora do CUW. Tym razem ma to dotyczyć służb HR oraz Biura Prawnego. Bez podpisania porozumienia w tej sprawie, jest to działanie bezprawne. Osoby zainteresowane tą tematykom zapraszamy do siedzib związku (oferujemy pomoc prawną).

5.Płace zasadnicze w Enea Centrum. Część Pracowników nie mieści się w tabeli płac zasadniczej dla danej kategorii zaszeregowania ( płaca minimalna). Pismo w tej sprawie skierowane do Zarządu Enea Centrum pozostaje bez odpowiedzi. Prezydium KM skieruje pismo do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) z prośbą o interwencję w tym temacie.

6.Wybory Społecznej Inspekcji Pracy (SIP) w Grupie Enea. Procedura wyborów władz SIP na nową kadencję przedłuża się. Regulamin wyborów SIP podlega jeszcze procedurze konsultacyjnej. Część pracodawców nie chce udostępniać list Pracowników potrzebnych do przeprowadzenia wyborów. Dalszy upór spowoduje naszą interwencję w PIP.

7.Świadczenie pieniężne dla pracowników nie posiadających praw do akcji wynikające z Porozumienia ze Zdroiska z 2008 r. Nasze wezwanie do udostępnienia list zatrudnionych po momencie komercjalizacji spotkało się z odmową udostępnienia tych list przez stronę pracodawcy. Prezydium wystosuje pismo do Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Zarząd.

8.Problemy w Energobudzie. Działania nowego Zarządu powodują zmniejszenie wynagrodzeń (zabranie dodatku za prowadzenie pojazdu). Za pracę w dni wolne stosuje się dziwne, poza układowe zasady. Zaniechano wydawania środków czystości. Przyjęto treść pisma w tej sprawie do Zarządu Energobudu.

9.Sytuacja w BHU. Docierają do nas niepokojące informacje, dotyczące sytuacji w tej spółce. Prezydium wystosowało pismo w tej sprawie, czekamy na odpowiedź .

10.Delegacje związkowe. Nasze uwagi zostały uwzględnione. Nowe zasady rozliczania delegacji obowiązują w Enea S.A.

Po zakończeniu obrad członkowie KM spotkali się z Członkami związku z RD Szczecin. Spotkanie przebiegało w burzliwej atmosferze , dotyczyło głównie projektowanych zmian organizacyjnych w Operatorze. Zmiany te kolejny raz łamią zawarte wcześniej porozumienia. Od władz NSZZ Solidarność Członkowie oczekują zdecydowanych działań mających na celu zmuszenie pracodawców do respektowania prawa. W zebraniu KM oraz spotkaniu z Członkami uczestniczyły osoby wybrane przez Załogę do organów spółki-Jakub Kamyk i Sławomir Brzeziński.

 

Projektowane zmiany organizacyjne w Operatorze

Por. Zdroisk Doniesienie do Prokuratury

Więcej na temat Porozumienia ze Zdroiska

Pismo do Energobudu

Odp.Energobudu

Pismo do BHU

Negatywna opinia ws projektowanych zmian

Poprzednie posiedzenie KM

 

 

 

 

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 2040 razy.