Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 26 Wrzesień 2020r.
Drukuj

W siedzibie Sp. ENEA Centrum przy ulicy Góreckiej w Poznaniu  spotkał się Zarząd  ze stroną społeczną w celu przedstawienia obecnej sytuacji związanej ze stopniem realizacji  projektów optymalizacji i ujednolicania jakie obecnie są wdrażane w Sp.  W pierwszej części spotkania członkowie zarządu omówili stopień realizacji projektów : CUW FK; CUW IT; CUW OK; CUW HR; CUW OP; CUW Logistyka. Przyjmuje się , że projekty zostaną w pełni wdrożone do końca bieżącego roku . Następnie strona społeczna skierowała  do zarządu  szereg uwag dotyczących między innymi :

1.Brak komunikacji telefonicznej  z Serwis Desk, co powoduje długie okresy oczekiwania na załatwienie zlecenia. W odpowiedzi Zarząd usprawiedliwia się , że są to kłopoty przejściowe związane z ujednolicaniem funkcjonowania obszaru IT.

2.Kolejna sprawa dotyczy  pisma skierowanego przez ZZ. „S” ws.  tabeli zaszeregowania stanowisk i płac oraz osób nie mieszczących się w tej tabeli.  Zarząd udzieli w tym temacie odpowiedzi pisemnej( tylko jak długo będzie trzeba czekać na tą odpowiedź ?).

3.Co z Panią Leszkiewicz Ewą z RD Sulęcin , która nie świadomie  popełniła błąd w wypełnianiu ankiety , co spowodowało zakwalifikowanie jej stanowiska   kierownika ds. administracyjnych jako pracownika do zadań z zakresu kadr i w ten sposób RD Sulecin jako jedyny z RD znalazł się w schemacie organizacyjnym CUW HR . Zarząd udając „Greka” nie wie o tej sprawie i argumentuje to brakiem jakiegokolwiek kontaktu ze strony pani Leszkiewicz ( strona społeczna jak i osoba zainteresowana informowała o tym fakcie dyrektora OD Gorzów , Zarząd ENEA Centrum i Zarząd ENEA SA). Sprawa będzie jeszcze raz analizowana.

4.Strona społeczna w imieniu Głównej Komisji Wyborczej SIP upomniała Zarząd , że blokowanie udostępnienia list pracowników w celu przeprowadzenia wyborów SIP w GK ENEA , a tym samym w Sp. ENEA Centrum jest znaczącym utrudnianiem funkcjonowania SIP i może prowadzić do sankcji karnych. Po raz kolejny strona społeczna zaapelowała o jak najszybsze przekazanie list pracowników do GKW SIP.

5.Strona społeczna zarzuciła Zarządowi Enea Centrum łamanie praw pracowniczych , sprawa dotyczy pracowników obsługi prawnej nie będących prawnikami. Przy przejmowaniu obsługi prawnej z Enea Operator wspomnianym pracownikom mającym ochronę zatrudnienia , nie zaproponowano przejścia do nowego podmiotu z paragrafu 23 1 KP ( jak innym grupom wcześniej już przenoszonym, w tym również biura prawnego z Enea Wytwarzanie). ale zmuszano do rozwiązania umowy u obecnego pracodawcy i podpisanie nowej umowy u przyszłego pracodawcy , co z góry powodowało utratę nabytych uprawnień i nie gwarantowało dłuższej perspektywy zatrudnienia oczywiście na gorszych warunkach. Część osób wystraszyło się i poddało tej procedurze , ale są osoby , które nie przyjęły tych warunków i co z nimi. W odpowiedzi Zarząd zakończył już rekrutację i los tych osób nie jest  w ich gestii zainteresowania .

6. Na koniec pierwszej części spotkania  strona społeczna zapytała Zarząd jak będzie wyglądało od przyszłego roku administrowanie przez Sp. FŚS GK ENEA . W odpowiedzi usłyszeliśmy , że nic w tej materii się nie zmieni , to znaczy na dotychczasowych zasadach.

 

Druga część spotkania dotyczyła trwającego obecnie w Sp. ENEA Centrum projektu dopasowywania.

Cele i założenia projektu omówiła pani A. Dembińska. Ma on na celu przegląd kompetencji pracowników którzy obecnie zasilili szeregi ENEA Centrum . Warsztaty w których uczestniczą pozwolą w sposób jak najbardziej rzetelny i obiektywny sprawdzić wiedzę , kompetencje i doświadczenie tych osób. Wynik przeprowadzonego projektu pozwoli w sposób optymalny na dopasowanie pracowników do struktury Sp. , po przez określenie mocnych i słabszych stron pracownika , będzie możliwość prowadzenia odpowiednich szkoleń oraz  wytyczenia  ścieżki kariery .

O wynikach, a co za tym idzie, skutkach społecznych, strona związkowa będzie poinformowana.

Następne spotkanie w sprawach projektów odbędzie się 23.10.2014r.

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1885 razy.