Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 26 Wrzesień 2020r.
Drukuj

W Baranowie na cyklicznym kwartalnym spotkaniu rozmawiano o sytuacji w Grupie Kapitałowej Enea. Tematy poruszane podczas spotkania:

1. Sytuacja finansowa w GK. Prezes D. Gepfert przedstawiła wyniki jakie osiągnęła grupa po rozliczeniu 5miesięcy. Ponieważ jesteśmy spółką giełdową, rozpisywanie się w tym temacie narażone jest na odpowiedzialność dyscyplinarną, dlatego poprzestaniemy na takiej krótkiej informacji.

2. Program Dobrowolnych Odejść (PDO). K. Łaszcz przedstawiła prezentację podsumowującą akcję PDO na koniec czerwca 2014 r. W tej edycji PDO uczestniczyło 11 Spółek GK Enea. 332 Pracowników złożyło akces skorzystania z oferty pracodawców. Zgodę na skorzystanie z oferty dostało 299 Pracowników. Jak to wyglądało w: - Enea Operator -125/125, Enea Wytwarzanie- 121/111, Enea Centrum-35/14, Energobud 20/20, Enea S.A.-3/3. Uzyskaliśmy informację, że jeżeli rezerwa finansowa przeznaczana na tą edycję PDO nie zostanie wykorzystana to możliwe będą następne oferty odejść. Dostaliśmy też zapewnienie, że możliwe jest odważanie stanowisk niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Komórek Organizacyjnych. Możliwe jest odmładzanie kadr poprzez przyjęcia młodych Pracowników. Decyzję w tych sprawach będą podejmowały „niezależne” Zarządy GK Enea.

3.Delegacje. W grupie wprowadza się standaryzację procesów rozliczania delegacji. Proces ten dotyczy też delegacji związkowych. W ramach posiadanych budżetów strona związkowa ma się rozliczać z tych delegacji. Temat wywołał szeroką dyskusję. Najwięcej kosztów związanych z delegacjami np. na spotkania z Zarządem Enea S.A. ponosi Operator. Wszystkie Zarządy GK zgodnie z zapisami ZUZP będą tworzyły budżety, temat zostanie jeszcze dopracowany. Nowy system rozliczania delegacji zostanie wprowadzony od 1.01.2015 r.

4.CUW. Strona związkowa poruszyła temat związany z problemami z tworzeniem służb BHP w Enea Centrum. Obsługę BHP mają prowadzić służby Operatora w ramach 1/8 etatu. Jak widać pomysłodawcy CUW zapomnieli też o obowiązku tworzenia takich służb w Enea Centrum. Dlaczego tworzy się stanowiska Dyrektorów Departamentów w Enea Centrum,  jeżeli nie przewiduje się  zatrudniania pracowników? Prezes P.Orlof postara się temat wyjaśnić, i przedstawić stronie społecznej na następnym spotkaniu. Przejęcie służb HR przez Enea Centrum w ramach projektu CUW. Dostaliśmy zapewnienie, że temat związany ze służbami HR nie jest jeszcze przesądzony. Możliwe jest podporządkowanie tych służb pod Departament w Enea S.A.

5.Restrukturyzacja. Prowadzone są procesy związane z likwidacją spółki Energotur, oraz sprzedażą Sanatorium Energetyk. Strona społeczna po raz kolejny podkreśliła, że w tych procesach najważniejsze jest właściwe zabezpieczenie interesów pracowniczych, np. zaproponowanie pracy w GK Pracownikom likwidowanych podmiotów, oraz podpisanie porozumień ze stroną społeczną na okoliczność sprzedaży. Osobną kwestią jest temat związany z majątkiem socjalnym w GK Enea .W tym  temacie zdaniem strony społecznej należałoby zorganizować osobne spotkanie.

6.Działania oszczędnościowe. W GK prowadzone jest szereg programów oszczędnościowych. Strona społeczna zaproponowała by do tych programów dołączyć zaniechanie wydawania bądź znaczne ograniczenie nakładu periodyku „W KONTAKCIE”. Biuletyny wydawane na bardzo dobrym papierze i zalegają w różnych miejscach Operatora.

Wcześniejsze spotkania z Zarządem Enea S.A.

CUW

PDO

 

  

 


Wiadomość tą wyświetlono 2873 razy.