Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 26 Wrzesień 2020r.
Drukuj

W siedzibie związku w Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. Tematyka obrad:

1.Protokół z 19 marca 2014. Zebrani wysłuchali i przyjęli protokół z ostatniego zebrania Komisji z Międzychodu.

2.Przyjęcia członków. W szeregi naszej organizacji stosowną uchwałą przyjęto kolejne 5 osób.

3.Sprawozdanie z działalności. Członkowie Prezydium KP zdali relację z wydarzeń jakie miały miejsce od ostatniego zebrania.

4.Spory zbiorowe. Relacja z negocjacji płacowych zakończonych podpisaniem porozumień. Omówiono akcje protestacyjno-strajkowe związane ze sporem restrukturyzacyjnym (CUW).Jesteśmy po strajku ostrzegawczym, referendum strajkowym, trwa pogotowie strajkowe. Trwa proces zastraszania- pojawiają się pisma „Wezwania do zapłaty” za akcję strajkową. Propozycje dalszych protestów zostaną przedstawione na zebraniu Komisji Międzyzakładowej (KM) NSZZ Solidarność Enea.

5.Regulaminy Pracy. Zebrano uwagi do projektów Regulaminów Pracy w Operatorze i Centrum. Uwagi zostaną przekazane na zebraniu KM.

6.Ochrona związkowa. Stosowną uchwałą przyjeto imienną listę osób chronionych.

7.Struktura związkowa- składki . Ciągłe zmiany po stronie pracodawców kolidują ze strukturą związkową. Poprzez Komisję Krajową temat ma zostać załatwiony. Wyjaśniono temat związany z potrącaniem i odprowadzaniem składek związkowych.

8.Przynależność do Sekcji Krajowej Energetyki (SKE) NSZZ Solidarność. Uchwałą potwierdzono przynależność do SKE w kadencji 2014-18.

9.CUW. Pomimo protestów projekt CUW jest kontynuowany. Odbywają się spotkania z pracownikami. Od lipca ma przejść do Centrum obsługa klienta. Należy podjąć skuteczne działania celem zabezpieczenia interesów pracowniczych w procesie przechodzenia do Enea Centrum.

10.Sytuacja w spółkach GK Enea. Przedstawiciele Energobudu oraz BHU zdali relację z sytuacji panującej w tych spółkach.

11. Spływ kajakowy. Tradycyjnie jak co roku jesteśmy organizatorami spływu na Drawie (18-20.07.2014). Czekamy na szczegółowy program, koledzy z RD Choszczno są w trakcie jego opracowywania.

12. Borelioza. Należy podjąć działania w celu umożliwienia pracownikom skorzystania z oferty zbadania się na tą okoliczność.

Poprzednie zebranie KP Gorzów Wlkp.

 Wiadomość tą wyświetlono 1734 razy.