Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 27 Maj 2020r.
Aktualności
Ilość wiadomości w kategorii: 2335

2 lutego 2020 r. w wieku 56 lat zmarł Nasz Kolega Piotr Ludwiczak  Starszy Elektromonter z Rejonu Dystrybucji Gorzów Wlkp. Uroczystość pogrzebowa ŚP Piotra rozpoczęła Msza Pogrzebowa w Kościele w Nowinach Wielkich. Po Mszy jej uczestnicy precesyjnie udali się na Cmentarz , gdzie złożono doczesne szczątki Zmarłego. W osta...

Przewodniczący Rady Nadzorczej Enea S.A. Stanisław Hebda zł ożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Enei. Jako przyczynę rezygnacji podano względy osobiste. 29.12.2017 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enei podjęło uchwałę o powołaniu Stanisława Kazimierza Hebdy w skład rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie NWZ powierzyło S...

W związku z toczącymi się negocjacjami płacowymi jako przedstawiciele Pracowników Grupy Enea, wyrażamy nasze głębokie zaniepokojenie i oburzenie z powodu niepodjęcia przez Stronę Pracodawców od 3 grudnia 2019 rozmów w powyższym temacie. Notoryczne uchylanie się, pomimo ponawianych z naszej strony wezwań, do niezwłocznego podjęcia r...

Korzystając ze swoich uprawnień Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin powołał nowego członka rady nadzorczej Enei.  Z dniem 3 lutego br. do składu rady nadzorczej Enei powołany został Bartosz Nieścior. Bartosz Nieścior jest absolwentem wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo. Ukończył studia doktorancki...

W siedzibie związku w Gorzowie Wlkp. spotkali się członkowie Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność (ZRG). Tematyka obrad: Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania ZRG (16.12.2019 r.). Następnie przystąpiono do omówienia bieżących spraw:     1. Nadal trwa spór w sprawie likwidacji  Mi...

W Warszawie w siedzibie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność spotkali się przedstawiciele 14 organizacji związkowych działających w Grupie Kapitałowej Enea. Spotkanie rozpoczęła krótka autoprezentacja przybyłych do Warszawy związkowców ( jeszcze nie wszyscy się znamy-zbyt rzadko się spotykamy ). Zaproszeni na spotkanie członkowie RN Enea S.A. wybrani ...

Informacja na temat profilaktyki w Szpitalu Uzdrowiskowym Energetyk Sp. z o.o. w Inowrocławiu (SU) w roku 2020 Pracownicy Enea Operator zainteresowani pobytem profilaktycznym  w SU Inowrocławiu w roku 2020 proszeni są o składanie wniosków do  dnia 14.02.2020r . Wypełnione wnioski należy kierować do  pracowników Biura Świadcze...

  2 lutego 2020r. zmarł przeżywszy 56 lat Nasz Kolega Piotr Ludwiczak. Piotr pracował na stanowisku Starszego Elektromontera Sieciowego w  Rejonie Dystrybucji Gorzów Wlkp. Wiadomość o Jego śmierci przybiła nas wszystkich. Po raz kolejny na usta cisną się słowa ks. Jana  Twardowskiego :   „Śpie...

30 stycznia 2020 r. minęła piąta rocznica śmierci Kapelana Gorzowskiej Solidarności śp. ks. prał. Witolda Andrzejewskiego (SZEFA). Wieczorem w kościele parafialnym  pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mieszka I w ,której W. Andrzejewski był Proboszczem została odprawiona Msza Św. w intencji Naszego S...

W Poznaniu kolejny raz spotkał się zespół, którego celem jest przegląd oraz aktualizacja zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy  w ENEA S.A. ( ZUZP). Stronę Pracodawcy reprezentowany był przez: Zbigniew Piętka - wiceprezes zarządu ds. Korporacyjnych ( uczestniczył w spotkaniu tylko na początku) oraz   Justyna Tomczyk Bogdan Klepas. ...

29.01.2020 KK NSZZ Solidarność u Prezydenta RP.
Dodano: 29 Styczeń 2020r. 21:20

Na zaproszenie Prezydenta Andrzeja Dudy pierwsze w roku 40-lecia naszego związku posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność   odbyło się  w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Głos na rozpoczęcie uroczystości zabrał przewodniczący Związku Piotr Duda. „To dla nas, ludzi Solidarności wiel...

To, co jeszcze kilka tygodni temu było tylko w sferze planów, teraz stało się faktem. Koncern Enea został strategicznym sponsorem siatkarskiego klubu BKS Visła. Po raz pierwszy, temat wejścia koncernu energetycznego do klubu siatkarskiego poruszono w połowie października 2019 roku . Wtedy pojawił się temat wejścia Enei jako sponsora do drużyny siatk...

W Starych Jabłonkach k. Olsztyna odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ Solidarność (KSE). Po załatwieniu spraw proceduralnych odczytano i przyjęto protokół z ostatniej Rady KSE w Krasnobrodzie . Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej KSE złożyła sprawozdanie z ostatniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej i przeprowadzonej kontroli za 2018 r. Pozo...

23.01. 2020 Premia roczna- kiedy wypłata?
Dodano: 23 Styczeń 2020r. 13:41

NSZZ Solidarność Enea  i MZZP GK Enea z wróciły się do Zarządu Enea S.A. o przyspieszenie wypłaty Premii Rocznej za 2019 r. (zgodnie z zapisami Układu Zbiorowego Pracy wypłata powinna nastąpić do końca marca 2020 r .) Treść wspólnego pisma: Na podstawie 7 Załącznika 21 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracow...

22.01.2019 W Operatorze o Logistyce.
Dodano: 22 Styczeń 2020r. 18:11

Zgodnie z ustaleniami z 5 grudnia 2019 r. zarząd Enea Operatora zorganizował spotkanie tematyczne poświęcone przyszłości Logistyki w Grupie Kapitałowej Enea. W spotkaniu uczestniczył cały zarząd Enea Operatora. Główny i jedyny temat spotkania dotyczył: gospodarki magazynowej i zakupowej oraz logistyki tych procesów, oraz decyzji podjętych przez ...

Strona 8 z 156
« poprzednia     3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    następna »