Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Odział Gorzów Wlkp. - Niedziela, 16 Grudzień 2018r.
Aktualności
Ilość wiadomości w kategorii: 1993

W Poznaniu kontynuowano negocjacje związane z zawarciem nowej Umowy Społecznej- Porozumienia gwarantującego zachowanie wysokich standardów zatrudnienia w Grupie Kapitałowej Enea. Skład Zespołu negocjacyjnego po stronie Pracodawców Zbigniew Piętka - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych ENEA S.A. Andrzej Kojro - Prezes Zarz...

9.07.2018 Spotkanie w Enea Trading
Dodano: 13 Lipiec 2018r. 11:49

W Poznaniu Zarząd Enea Trading Sp .z o.o.(ET) reprezentowany przez Dawida Klimczaka - Prezesa Zarządu i Rafała Domaszewskiego- Członka Zarządu spotkał się ze stroną społeczną. Przebieg spotkania: 1) Spotkanie otworzył Prezes Zarządu Enea Trading- Pan Dawid Klimczak informując, że spotkanie zostało zorganizowane w celu kontynuacji rozmów ...

W Poznaniu w siedzibie Enea SA  spotkały się stronu dialogu społecznego GK Enea .  Głównym tematem spotkania było podsumowanie przeprowadzonej ankiety satysfakcji pracowników GK Enea, a może raczej wyciągnięcie w końcu daleko idących wniosków przez zarządy Sp. GK Enea w sprawach , które od wielu lat są zgłaszane i nagłaśnian...

Rady nadzorcze Energi i Enei zdecydowały , że spółki na NZW Elektrowni Ostrołęka będą głosować za podjęciem uchwały stwierdzającej wyrażenie zgody na zawarcie umowy z generalnym wykonawcą nowego bloku energetycznego: konsorcjum GE Power (lider) i Alstom Power Systems - podały Energa i Enea w oddzielnych komunikatach. Spółki zastrzegły, ...

5.07.2018 Rozmowy o problemach w Operatorze.
Dodano: 5 Lipiec 2018r. 20:52

  W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Operator. Tematy do załatwienia nawarstwiają się, więc agenda spotkania była dość obszerna: 1. Ekwiwalent za pranie i okulary ochronne. Po negocjacjach uzgodniono następujące wartości ekwiwalentów:  -za pranie: I grupa-11 zł. -II grupa -21 zł.-III grupa-42 zł. -za okulary -2...

W siedzibie związku w Gorzowie Wlkp. na pierwszym w kadencji 2018-2022 r. zebraniu spotkali się nowo wybrani członkowie Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność (ZRG). Tematyka obrad ZRG: 1. Podjęto uchwałę ws. liczebności Prezydium ZRG. (5 osób). 2. W tajnych wyborach wybrano następujący skład Prezydium : - Grażyna Cz...

W Poznaniu odbyło się ostatnie posiedzenie zespołu ds. polubownego załatwienia tematu realizacji postanowień Porozumienia ze Zdroiska. Niestety po ponad dwóch latach pracy, nie doszło do uzgodnień, które pozwoliłyby chociaż w części zrealizować w/w Porozumienie. Po raz kolejny potwierdziło się powiedzenie, że jak się chce załatwić temat, to siad...

1. Umowa społeczna –  nowe Porozumienie. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w Poznaniu doszło do roboczego spotkania zespołu ds. nowej umowy społecznej. Zgodnie z propozycją z 11 czerwca przy głównym stole negocjacyjnym zasiadło po 9 przedstawicieli stron dialogu w GK Enea. Przedstawiciele stron  i doradcy zasiedli w drugim rzędzie, ...

Do szczęśliwców, którzy doczekali emerytury w GK Enea dołączył Karol Daniel -Starszy Elektromonter Automatyki, Telemechaniki i Zabezpieczeń, Pracownik Sekcji Utrzymania w Rejonie Dystrybucji Choszczno (RD). Karol zanim doczekał zasłużonej emerytury przepracował łącznie 43 lata, z czego 39 w energetyce. Spotkanie pożegnalne ...

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało dwóch byłych członków zarządu, wiceprezesów firmy Enea SA - dowiedziała się PAP w źródłach bliskich sprawy. Śledczy zarzucają im niekorzystny dla spółki zakup linii energetycznej między Polską a Białorusią. Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej Biura potwierdzi...

Mszą Świętą w Kaplicy Świętej Kingi w Kopalni Soli Wieliczka rozpoczął się Kongres Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność (KSGiE) . Po Mszy uroczyście wręczono Odznaczenia Państwowe zasłużonym Działaczom KSGiE.   Wśród odznaczonych znaleźli się przedstawiciele Krajowej Sekcji Energetyków (K...

25.06.2018 Zmiany w zarządzie Enei Logistyka.
Dodano: 27 Czerwiec 2018r. 07:11

Rada Nadzorcza Enei Logistyka 21 czerwca 2018 r., po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, powołała do składu zarządu, na stanowisko prezesa Enei Logistyka, Jacka Flisa. Funkcję członka zarządu ds. operacyjnych w tej spółce powierzono Januszowi Grochowskiemu . Jednocześnie, w tym samym dniu Rada Nadzorcza odwołała ze składu zarządu Dawida Serafina...

W Przyłęsku spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. (KP). Na zaproszenie Komisji w zebraniu uczestniczył członek zarządu Enea Serwis – Piotr Bogusławski. Tematy poruszane podczas zebrania: 1. Protokół z ostatniego zebrania . Po wysłuchaniu przyjęto protokół z 24 kwietnia 2018 r. ...

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie, odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej. Posiedzenie prowadził współprzewodniczący Zespołu – członek Prezydium Rady KSE NSZZ „Solidarność” - Roman Rutkowski. Stronę Rządową w posiedzeniu reprezentowali Podsekretarze Stanu w Ministe...

25.06.2018 Dywidendy z zysku za 2017 nie będzie.
Dodano: 26 Czerwiec 2018r. 13:21

Akcjonariusze Enei, zgodnie z rekomendacją zarządu, zadecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2017 rok w kwocie 1,8 mld zł na zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji - poinformowała spółka w uchwałach po Walnym Zgromadzenie. Enea podawała wcześniej, że rekomendacja jest konsekwencją znacznych potrzeb in...

Strona 7 z 133
« poprzednia     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    następna »