Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Odział Gorzów Wlkp. - Niedziela, 20 Sierpień 2017r.
Aktualności
Ilość wiadomości w kategorii: 1696

W Teatrze Lalek „Pleciuga” w Szczecinie odbyła się uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności  byłym działaczom opozycji niepodległościowej w PRL. Odznaczenia, nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wręczył zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, dr Mateusz Szpytma. Odznaczeniami uhonorowano 30 osób, w ...

Byli szefowie kopalni Bogdanka są już prawomocnie uniewinnieni od zarzutów przyjmowania wysokich łapówek przy zawieraniu kontraktów na sprzęt i usługi w górnictwie od przedstawicieli firmy Voest-Alpine Technika Górnicza i Tunelowa. Jednym z oskarżonych był wieloletni prezes Bogdanki Stanisław S.    Sąd Okręgowy w Katowic...

Enea miała w I kwartale 2017 roku 321 mln zł zysku netto, podczas gdy konsensus PAP zakładał 315,2 mln zł - wynika z szacunkowych danych finansowych spółki. Bogdanka wypracowała w I kwartale 68,2 mln zł zysku netto, a analitycy oczekiwali 59,4 mln zł. Grupa szacuje, że EBITDA w obszarze "Obrót" wyniosła 51 mln zł, w "Dystryb...

W Poznaniu spotkali się członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea (KM). Tematyka zebrania: 1.Odczytano i  przyjęto protokół  z ostatniego zebrania KM.(20.01.2017 Gorzów Wlkp.). 2.Sprawozdanie z działalności Prezydium : Sprawy finansowe- podsumowanie negocjacji płacowych, Wspólna Działalność...

5.05.2017 Nowy Emeryt Wiesław Kocimski.
Dodano: 8 Maj 2017r. 10:01

Przedstawiciele Rejonu Dystrybucji Sulęcin oraz koledzy z NSZZ Solidarność  pożegnali odchodzącego na zasłużoną emeryturę Wiesława Kocimskiego. Szczęśliwy emeryt pracował przez wiele lat jako ślusarz a w ostatnim czasie jako elektromonter w sekcji utrzymania. Jego królestwem był warsztat ślusarki, który po odejściu Wiesława pozostanie tyl...

27.04.2017 Cykliczne spotkanie w Serwisie.
Dodano: 27 Kwiecień 2017r. 18:10

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Serwis (ES). Tematy poruszone podczas spotkania: 1. Podsumowanie akcji przeszeregowań. Mimo zapisów w porozumieniu płacowym, nie wszyscy przełożeni poinformowali swoich pracowników o sposobie rozdysponowania kwoty uznaniowej. Po dyskusji w tym temacie strona związkowa zło...

W Poznaniu kontynuowano rozmowy celem uzgodnienia zasad podziału wynegocjowanej kwoty podwyżki płacy zasadniczej w Enea Operator. Zarząd przygotował analizy nawiązujące do propozycji strony związkowej (przyjęcie tabeli płac zasadniczych takiej jak u „mamusi”). Dopasowanie do tej tabeli skonsumowałoby lwią część środków przeznaczonych na podw...

  W Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu spotkali się członkowie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność (KK).Budynek  zajezdni pełni podobną funkcję, jak historyczna Sala BHP Stoczni Gdańskiej. Spotkanie władz krajowych rozpoczęło złożenie kwiatów pod pamiątkową tablicą przy historycznej Zajezdni. W pierwszej oficjalnej części gościem KK był ...

W Poznaniu strona społeczna GK ENEA spotkała się z  zespołem odpowiedzialnym za wdrożenie projektu pt. „ Zmiana Pokoleniowa w GK ENEA”. Projekt ten bez żadnych konsultacji społecznych został  przyjęty Uchwałą przez Zarząd Enea SA.   Pamiętamy jakim wielkim zdziwieniem było dla nas wszystkich ogłoszenie pod koniec ubiegłego roku Progra...

22.04.2017 Wiosenny Rajd Rowerowy.
Dodano: 23 Kwiecień 2017r. 14:17

Postanowiliśmy reaktywować starą dobrą tradycję  rajdów rowerowych Energetyków Gorzowskich, i pojęliśmy się zorganizowania Wiosennego Rajdu z Solidarnością. Kapryśna pogoda odstraszyła wielu chętnych cyklistów, na polu boju zostali tylko najwytrwalsi, którzy nie zważając na pogodę postanowili zmierzyć się z trasą: Gorzó...

Rada Nadzorcza Enei pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu spółki dot. wysokości dywidendy. Przypominamy, że 30 marca zarząd Enei podjął uchwałę dotyczącą podziału zysku netto spółki za rok obrotowy 2016, w tym rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu spółki wypłaty dywidendy w kwocie 110.360.644,50 zł z zysku netto za okres od 1 styc...

18.04.2017 Rozmowy płacowe w Operatorze.
Dodano: 18 Kwiecień 2017r. 18:22

Tabela płac zasadniczych na 2017 r. oraz sposób rozdysponowania kwot ustalonych 7 kwietnia 2017 r ., to główne tematy rozmów płacowych w Operatorze. Na spotkanie stawił się cały zarząd Enea Operator. Strona pracodawcy zaproponowała przyjęcie nowej tabeli płac zasadniczych na 2017 (zwaloryzowanej o 7,5 %) . Procent waloryzacji nie pozwalał osiągn...

12.04.2017 Enea elektromobilność.
Dodano: 13 Kwiecień 2017r. 09:06

Grupa Enea została kolejnym członkiem klastra "Polski Autobus Elektryczny - łańcuch dostaw dla elektromobilności". Dzięki współpracy firm z sektora motoryzacji oraz energetyki przyspieszą prace badawczo-rozwojowe oraz wdrożeniowe w zakresie e-mobilności. Klaster "Polski Autobus Elektryczny - łańcuch dostaw dla elektromobilności"...

12.04.2017 Porozumienie płacowe w Enea Centrum.
Dodano: 12 Kwiecień 2017r. 18:30

Regulamin Pracy i kontynuacja negocjacji płacowyc h to główne tematy spotkania stron dialogu społecznego w Enea Centrum (EC). Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia kolejnej wersji Regulaminu Pracy . Niestety wersja ta nie zawierała trybu śledzenia zmian, i z tego względu, w trosce o pełna wiedzę o proponowanych zmianach strona społeczna nie b...

W siedzibie związku w Gorzowie Wlkp. na kolejnym w tym roku posiedzeniu spotkali się członkowie Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność (ZR G). Członkowie ZR G przyjęli do wiadomości rezygnację Sławomira Steltmanna. Następnie spotkali się z Posłem Jarosławem Porwichem. Rozmowy dotyczyły miedzy innymi projektów ustaw jakie złożone są w Sejmie: ...

Strona 5 z 114
« poprzednia     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    następna »