Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Odział Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 16 Lipiec 2018r.
Aktualności
Ilość wiadomości w kategorii: 1902

W Poznaniu w „Skalarze” odbyło się spotkanie dotyczące aktualizacji zapisów Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) w GK Enea. Oprócz stron dialogu społecznego w Enea w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firmy AVIVA ( prowadzącej PPE w Enea). Firma AVIVA przypomniała ofertę złożona w 2017 r. Przedstawiono nam też wyniki osiągane prze...

23.03.2018 Nowy członek rady nadzorczej Enei.
Dodano: 24 Marzec 2018r. 19:09

Minister Energii 22.03.2018 r. powołał Ireneusza Kulkę w skład rady nadzorczej Enei. W przeszłości zajmował on różne ważne stanowiska w grupie Energa. Odpowiadał tam za wdrażanie nowych produktów, strategię rozwoju kanałów sprzedaży oraz marketing i komunikację korporacyjną. Pracował m.in. w firmie DELL Polska na stanowisku dyrektora m...

W Dymaczewie Nowym spotkali się Delegaci NSZZ Solidarność Enea, organizacji liczącej 3083 członków. Głównym celem zebrania był wybór władz związku na kadencje 2018-2022. Na ogólną liczbę delegatów 65 w zjeździe uczestniczyło 64. Gośćmi zjazdu byli: członkowie zarządu Enea Operator Andrzej Kojro i Tadeusz Dachowski , oraz...

Kolejna tura negocjacji płacowych doprowadziła do zawarcia porozumienia płacowego w Enea Serwis. Parametry podpisanych uzgodnień są bardzo podobne do porozumień zawartych w Spółkach GK Enea i zawiera następujące elementy: -Podwyżka płac zasadniczych   od kwietnia 2018 r. -Indywidualne przeszeregowania. Uzgodniło kwotę bazową na indywidualne przeszereg...

20.03.2018 Nowy prezes LW Bogdanka.
Dodano: 20 Marzec 2018r. 16:51

Rada nadzorcza Bogdanki powołała Artura Wasila na nowego prezes spółki. Stanowisko prezesa A.Wasil obejmie z dniem 21 marca. Artur Wasil w 2002 ukończył studia wyższe na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na kierunku Górnictwo i Geologia, Specjalność – Geotechnika Górnicza. W tym samym podją...

Zbliżające się Święta Wielkanocne były okazją do spotkania „Starych Dobrych Znajomych” czyli członków Koła Emerytów i Rencistów działającego przy Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.. Jak zwykle przy takich okazjach były wspomnienia , życzenia oraz miła i sympatyczna atmosfera. (zdjęcie arch.) ...

Poznaniu odbyła się kolejna tura negocjacji płacowych w Enea Centrum (EC). Spotkanie rozpoczęło się od poinformowania strony społecznej o zmianach w zarządzie Enea Centrum. Krzysztof Kierzkowski przestał pełnić funkcję prezesa zarządu. Pełniącym obowiązki do czasu powołania nowego prezesa będzie Łukasz Pawłowski , członek zarządu Enei Centrum ds. obs...

Grupa Enea podjęła decyzję o kontynuowaniu projektu Feniks, w ramach którego w ostatnich latach zwiększono sprawność i wydłużono żywotność pięciu bloków węglowych Elektrowni Połaniec - informuje Enea, która od roku jest jej właścicielem. - Enea wróciła do zahamowanego planu modernizacji. Grupa Enea pracuje także nad rozwiązaniami...

16.03.2018 Zmiany w zarządzie Enea Centrum.
Dodano: 19 Marzec 2018r. 10:28

„Rada Nadzorcza Enei Centrum z dniem 16 marca 2018 r. odwołała ze składu zarządu spółki prezesa Krzysztofa Kierzkowskiego (zdjęcie powyżej). Pełniącym obowiązki do czasu powołania nowego prezesa zarządu jest Łukasz Pawłowski (na zdjęciu poniżej), członek zarządu Enei Centrum ds. obsługi klienta. Jednocześnie Rada Nadzorcza wszczęła post...

W siedzibie związku w Gorzowie Wlkp. na pierwszym w kadencji 2018-2022 zebraniu spotkała się nowo wybrana Komisja Podzakładowa NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. (KPG). Na zaproszenie Komisji w zebraniu uczestniczył członek zarządu Enea Operator wybrany przez Pracowników – Tadeusz Dachowski . Spotkanie rozpoczęło krótkie wystąpienie T. Dach...

Paweł Skopiński zrezygnował z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Enei. Przyczyna rezygnacji nie została wskazana. Paweł Skopiński został powołany w skład rady nadzorczej Enei we wrześniu 2016 roku. Ukończył Uniwersytet Warszawski na Wydziale Prawa i Administracji w Warszawie. W 2009 r. uzyskał tytuł zawodowy radcy prawnego i został wpisany na listę rad...

W Poznaniu kolejny raz spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Operator. Podsumowano efekty czterech tur negocjacji, których celem było zawarcie porozumienia płacowego w Operatorze. Po tym wstępie zarząd przedstawił „ ostateczną propozycję”, która dalece odbiegała od oczekiwań strony społecznej. Kolejny raz przypomnieliśmy fakt...

Filharmonia Pomorska dołączyła do instytucji kultury wspieranych przez Eneę . Porozumienie zostało zawarte na rok, ale podczas konferencji prasowej w Filharmonii Pomorskiej obie strony zapewniały o chęci kontynuowania współpracy na dalsze lata. Enea angażuje się w rozwój kultury na terenie swojej działalności. Bydgoszcz to kolejne miasto, po Po...

7.03.2018 Rozmowy płacowe w Enea Logistyka.
Dodano: 7 Marzec 2018r. 17:29

W Poznaniu w Enea Logistyka zarząd oraz strona związkowa próbowali uzgodnić zasady polityki płacowej w 2018 r. Na początek przedstawiono rozliczenie płac z 2017r. Poznaliśmy aktualny stan zatrudnienia oraz średnią płacę oraz średnią płacę zasadniczą. Zarząd przedstawił wynik spółki za 2017 - „diametralnie lepszy w stosunku do 2016 r.&rdq...

Przyjęta przez Sejm ustawa degradacyjna, zakłada możliwość pozbawiania stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943-1990 swoją postawą "sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu". Projekt ustawy przygotowano w MON za czasów Antoniego Macierewicza. Celem ustawy jest pozbawienie stopnia oficerskiego lub podoficerskiego ...

Strona 5 z 127
« poprzednia     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    następna »