Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 25 Sierpień 2019r.
Aktualności
Ilość wiadomości w kategorii: 2139
12.07.2019 Emeryt Mieczysław Szmigiero
Dodano: 13 Lipiec 2019r. 11:05

W Restauracji „Bulwar ” w Gorzowie Wlkp. odbyło się pożegnanie   Mieczysława Szmigiero Montera z Enea Serwis Oddział Gorzów Wlkp. Pawełek jak na niego mówią koledzy po przepracowaniu 50 lat z czego 27 w energetyce doczekał zasłużonej emerytury. W okolicznościowym pożegnalnym spotkaniu uczestniczyli byli i obecni współp...

W Poznaniu kontynuowano rozmowy dotyczące sporu płacowego w Enea Centrum (EC). Na spotkanie przybył prezes EC Sławomir Jankiewicz i mediator z listy mediatorów Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Olaf Wiśniewski. Spotkanie rozpoczął prezes Jankiewicz i poprosił o podpisanie umowy z mediatorem. Umowa po poprawkach strony społecznej został...

W Poznaniu doszło do spotkania z Zarządem Enea Trading, głownum celem spotkania była zawarcie porozumienia płacowego. Spotkanie odbyło się  w trybie "przedmediacyjnym". Tym razem brak mediatora nie przeszkodził w zawarciu  Porozumienia kończącego spór zbiorowy  w tej ważnej spółce GK Enea. Zarząd repr...

W Enea Oświetlenie kontynuowano negocjacje płacowe.  Ze strony pracodawcy w negocjacjach uczestniczyli: Mariusz Kądziołka  - Prezes Zarządu Adrian Moliński - Członek Zarządu ds. Ekonomicznych  Prezes M. Kądziołka  rozpoczął od prezentacji zawierającej propozycję zmian do tabeli płac oraz taryfikatora kwa...

Po uzgodnieniach płacowych w kluczowych Spółkach Grupy Kapitałowej również w Enea Serwis podjęto próbę uzgodnienia zasad polityki płacowej w 2019 r.  w tej Spółce. Zarząd Spółki  podczas negocjacji reprezentowali: Sławomir Bielecki - Prezes Zarządu, Piotr Bogusławski - Wicepr...

Po precedensie jakim było podpisanie 1 lipca 2019 r.  porozumienia płacowego w Enea S.A. ( efekt manifestacji przed siedzibą Enea SA -26.06.2019) również w Enea Operatorze podjęto kolejną próbę zawarcia porozumienia płacowego, kończącego spór zbiorowy, bez konieczności angażowania  i ponoszenia kosztów mediatora  z Ministers...

7.07.2019 Polowa Msza Święta w OW Bledzew
Dodano: 7 Lipiec 2019r. 20:24

Katolickie Stowarzyszenie Energetyków „Nazaret” Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp.  na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Bledzewie zorganizowało Mszę Świętą.  Liturgię w intencji Pracowników i Emerytów odprawił Duszpasterz Gorzowskich Energetyków Ks. Jarosław Zagozda . Po Mszy organizatorzy przygotowali poczęstunek-...

5.07.2019 Mediacje w Enea Centrum
Dodano: 5 Lipiec 2019r. 12:44

W Poznaniu kontynuowano rozmowy w ramach sporu zbiorowego o charakterze płacowym w Enea Centrum (EC) Po zakończeniu etapu rokowań i spisaniu protokołu rozbieżności, zgodnie z ustawą o rozwiazywaniu sporów zbiorowych przeszliśmy do kolejnego etapu czyli mediacji. Liczyliśmy na to, że podpisanie porozumienia płacowego w Enea S.A. doprowadzi konstrukty...

W Enea Logistyka Pracownicy wybierali swojego przedstawiciela do Rady Nadzorczej. Pierwsza tura wyborów odbyła się 27 czerwca 2019 r. Na ogólną liczbę uprawnionych 151 osób w wyborach wzięło udział 129 Pracowników Liczba głosów ważnych -121, liczba głosów nieważnych-1. Poszczególni kandydaci uzyskali następując...

4.07.2019 Nie tylko o płacach w Enea Pomiary
Dodano: 4 Lipiec 2019r. 15:33

W Poznaniu po dłuższej przerwie kontynuowano rozmowy na temat polityki płacowej Enea Pomiary w 2019 r. Niestety, propozycja Zarządu podwyższenia płac nie spotkała się z aplauzem ze strony obecnych na sali przedstawicieli związków zawodowych. Oferta była na tyle niezadowalająca, że Strona Społeczna złożyła żądanie płacowe. Jeśli nie zostanie spełnione...

Od lipca 2019 r. Członkowie Solidarności mogą liczyć na 10 % zniżki na ubezpieczenia w PZU . Wszystko dzięki programowi "Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność" . Porozumienie w tej sprawie podpisali 28 czerwca Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ "S", Paweł Surówka , prezes PZU oraz Michał Krupiński, prezes Banku Pekao S. A. Wa...

Efektem manifestacji przed Enea S.A. z dnia 26 czerwca 2019 r. była propozycja spotkania się przed 16 lipca 2019 r. (wizyta mediatora z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ). Spotkanie takie odbyło się 1 lipca 2019 r. w siedzibie Enea S.A. Zarząd Enea S.A. reprezentowany był przez prez. Zbigniewa Piętkę ( później dołączył...

28.06.2019 Obradował Zarząd Regionu Gorzów.
Dodano: 29 Czerwiec 2019r. 14:26

W Ownicach na wyjazdowym posiedzeniu spotkali się członkowie Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność (ZRG). W obradach uczestniczyli zaproszeni goście: Poseł RP Jarosław Porwich i redaktor Zbigniew Bodnar. Przewodniczący ZRG Waldemar Rusakiewicz przedstawił  sprawozdanie z działalności Prezydium :  -turniej Solidarności Enea Gorz&oacut...

W  Przyłęsku na ostatnim przed wakacjami zebraniu spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. (KPG).  W zebraniu uczestniczyli zaproszeni gości:-członek zarządu Enea Serwis- Piotr Bogusławski i wybrany przez załogę członek zarządu Enea Operatora Michał Cebula. Tematy, którymi zajmowali si...

W Poznaniu z inicjatywy NSZZ Solidarność około 500 Pracowników Grupy Kapitałowej Enea protestowało przed siedzibą Enea S.A. w Poznaniu. Z obszaru Gorzowskiego w manifestacji uczestniczyło 88 osób (85 z NSZZ Solidarność). Była to realizacja decyzji Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea z ostatniego jej posiedzenia. W&n...

Strona 2 z 143
« poprzednia     1    2    3    4    5    6    7    następna »