Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 18 Luty 2020r.
Aktualności
Ilość wiadomości w kategorii: 20

W Poznaniu odbyło się spotkanie strony społecznej z Zarządem Enea Operator w składzie Prezes Andrzej Kojro , Prezes Tadeusz Dachowski oraz na wideokonferencji Prezes Wojciech Drożdż. Prezes A. Kojro rozpoczął od przedstawienia sytuacji Spółki w aspekcie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, co z kolei przekłada się na nie zatwierdzenie...

W Wiechlicach na pierwszym w 2019 r. posiedzeniu spotkali się Członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego województwa lubuskiego (WRDS). Na wstępie przywitano nowego Członka Rady ze strony samorządowej Panią Sylwię Łaźniewską (Burmistrza Dobiegniewa). Po drobnej korekcie przyjęto program zebrania i przystąpiono do jego realizacji: ...

Zarząd Enea Oświetlenie zaprosił stronę społeczną do Szczecina na rozmowy dotyczące ustalenia polityki płacowej w Spółce. Z racji nakładających się na siebie negocjacji płacowych, spotkanie odbyło się na zasadzie telekonferencji. Na prośbę zarządu strona społeczna przedstawiła oczekiwania Pracowników dotyczące podwyższenia płac zasadniczyc...

26.02.2019 Negocjacje płacowe w Enea S.A.
Dodano: 26 Luty 2019r. 12:57

Normal 0 21 false false false EN-US ZH-CN X-NONE ...

W związku wrze, powoływane są kolejne sztaby protestacyjne. Oświata, budżetówka,energetyka... Najważniejsze postulaty:- kwestia kwoty wolnej od podatku, kryterium stażowe wieku emerytalnego, odmrożenia kwoty naliczania funduszu socjalnego-brak dialogu trójstronnego. Dotychczasowy konwent przewodniczących zarządów regionów i sekretariatów branż...

W siedzibie Enea Serwis w Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego. Głównym tematem spotkania było ustalenie polityki płacowej w Spółce w 2019 r. Zarząd reprezentowany był przez Prezes Zarządu Pana Sławomira Bieleckiego oraz V-ce Prezesa Piotra Bogusławskiego . Tematyka spotkania: 1. Negocjacje płacowe. Strona społęczna ...

Kolejne spotkanie w Enea Trading (ET)dotyczyło zapisów, które mają się znaleźć w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla  Pracowników ET. Zarząd ET przedstawił swoje propozycję zapisów w formie prezentacji, które zostały poddane dyskusji: Pora nocna - propozycja Pracodawcy żeby zapisy  b...

Ogólnokrajowy Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Branży Energetycznej powołali we Wrocławiu przedstawiciele wszystkich central działających w energetyce. Celem jest rozpoczęcie rozmów o ponadzakładowym układzie zbiorowym pracy. Na konferencji prasowej zorganizowanej po pierwszym posiedzeniu Ogólnokrajowego Międzyzwiązkowego Komitet...

1.Zarząd Enea Trading (ET) przedstawił propozycję włączenia dodatków do płacy zasadniczej (obszar kozienick i) Strona społeczna wyraziła zgodę na podpisanie porozumienia po przedstawieniu pracownikom propozycji porozumień zmieniających. 2.Rozliczenie funduszu płac za 2018r..   Zdaniem strony związkowej przedstawione rozliczenie było  niepełne. W...

W Poznaniu w siedzibie Enea Pomiary zarząd Spółki spotkał się z przedstawicielami Załogi. Tematy poruszane podczas spotkania: 1.Negocjacje płacowe. W odpowiedzi na pisma organizacji związkowych zarząd rozpoczął negocjacje, których celem jest uzgodnienie polityki płacowej w 2019 r. Pracodawca przedstawił dane liczbowe dotyczące rozliczenia 2...

Po tygodniowej przerwie w Poznaniu kontynuowano negocjacje, których celem jest zawarcie nowej Umowy Społecznej. Podczas ostatnich negocjacji uzgodniono ostatnie parametry nowej Umowy Społecznej.Dyskusja dotyczyła pkt. 18 A głównego porozumienia-  ewentualnego  podjęcia negocjacji związanych z zawieszeniem określonych postanowień aktów ...

W Poznaniu w siedzibie Enea Operator (EO) zarząd spotkał się z przedstawicielami Załogi. Tematy poruszane podczas spotkania: 1.Sytuacja w obszarze dystrybucji.  Prezes A. Kojro przedstawił zawirowania związane ze zmianą ustaw, które wpływają na to, że do dnia dzisiejszego nie została zatwierdzona taryfa dystrybucyjna, i na dzień dzisiejszy nie ...

12.02.2019 O ZUZP i US w ENEA Trading.
Dodano: 13 Luty 2019r. 07:55

W Poznaniu w siedzibie Enea Trading odbyło się k olejne spotkanie z cyklu „negocjujemy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy”.  Ten pozorowany dialog w tym zakresie trwa już od dłuższego czasu, tym razem strona społeczna mówiła jednym głosem,  gwarancją spokoju w spółce ENEA Trading jest podpisanie porozumienia o stosowaniu ZUZP ENEA S.A. ...

W Poznaniu doszło do spotkania stron dialogu w Enea Centrum. Głównym tematem spotkania była polityka płacowa Spółki w 2019 r.  Zarząd przedstawił wykonanie funduszu płac za 2018 r. oraz realizację porozumienia płacowego z 18 marca 2018 r. skupiając się na wypłacie części uznaniowej płacy zasadniczej. Strona związkowa poprosiła o...

W Poznaniu strona społeczna spotkała się z administratorami Wspólnej Działalności Socjalnej w GK Enea (WDS). Celem spotkania było ustalenie zasad według jakich będzie można korzystać z działalności socjalnej  w 2019 r.  w Spółkach objętych WDS. Wcześniej doszło do spotkania dotyczącego dalszej współpracy ubezpie...

Strona 1 z 2
  1    2    następna »