Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Odział Gorzów Wlkp. - Wtorek, 25 Wrzesień 2018r.
Aktualności
Ilość wiadomości w kategorii: 18
27.04.2017 Cykliczne spotkanie w Serwisie.
Dodano: 27 Kwiecień 2017r. 18:10

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Serwis (ES). Tematy poruszone podczas spotkania: 1. Podsumowanie akcji przeszeregowań. Mimo zapisów w porozumieniu płacowym, nie wszyscy przełożeni poinformowali swoich pracowników o sposobie rozdysponowania kwoty uznaniowej. Po dyskusji w tym temacie strona związkowa zło...

W Poznaniu kontynuowano rozmowy celem uzgodnienia zasad podziału wynegocjowanej kwoty podwyżki płacy zasadniczej w Enea Operator. Zarząd przygotował analizy nawiązujące do propozycji strony związkowej (przyjęcie tabeli płac zasadniczych takiej jak u „mamusi”). Dopasowanie do tej tabeli skonsumowałoby lwią część środków przeznaczonych na podw...

  W Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu spotkali się członkowie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność (KK).Budynek  zajezdni pełni podobną funkcję, jak historyczna Sala BHP Stoczni Gdańskiej. Spotkanie władz krajowych rozpoczęło złożenie kwiatów pod pamiątkową tablicą przy historycznej Zajezdni. W pierwszej oficjalnej części gościem KK był ...

W Poznaniu strona społeczna GK ENEA spotkała się z  zespołem odpowiedzialnym za wdrożenie projektu pt. „ Zmiana Pokoleniowa w GK ENEA”. Projekt ten bez żadnych konsultacji społecznych został  przyjęty Uchwałą przez Zarząd Enea SA.   Pamiętamy jakim wielkim zdziwieniem było dla nas wszystkich ogłoszenie pod koniec ubiegłego roku Progra...

22.04.2017 Wiosenny Rajd Rowerowy.
Dodano: 23 Kwiecień 2017r. 14:17

Postanowiliśmy reaktywować starą dobrą tradycję  rajdów rowerowych Energetyków Gorzowskich, i pojęliśmy się zorganizowania Wiosennego Rajdu z Solidarnością. Kapryśna pogoda odstraszyła wielu chętnych cyklistów, na polu boju zostali tylko najwytrwalsi, którzy nie zważając na pogodę postanowili zmierzyć się z trasą: Gorzó...

Rada Nadzorcza Enei pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu spółki dot. wysokości dywidendy. Przypominamy, że 30 marca zarząd Enei podjął uchwałę dotyczącą podziału zysku netto spółki za rok obrotowy 2016, w tym rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu spółki wypłaty dywidendy w kwocie 110.360.644,50 zł z zysku netto za okres od 1 styc...

18.04.2017 Rozmowy płacowe w Operatorze.
Dodano: 18 Kwiecień 2017r. 18:22

Tabela płac zasadniczych na 2017 r. oraz sposób rozdysponowania kwot ustalonych 7 kwietnia 2017 r ., to główne tematy rozmów płacowych w Operatorze. Na spotkanie stawił się cały zarząd Enea Operator. Strona pracodawcy zaproponowała przyjęcie nowej tabeli płac zasadniczych na 2017 (zwaloryzowanej o 7,5 %) . Procent waloryzacji nie pozwalał osiągn...

12.04.2017 Enea elektromobilność.
Dodano: 13 Kwiecień 2017r. 09:06

Grupa Enea została kolejnym członkiem klastra "Polski Autobus Elektryczny - łańcuch dostaw dla elektromobilności". Dzięki współpracy firm z sektora motoryzacji oraz energetyki przyspieszą prace badawczo-rozwojowe oraz wdrożeniowe w zakresie e-mobilności. Klaster "Polski Autobus Elektryczny - łańcuch dostaw dla elektromobilności"...

12.04.2017 Porozumienie płacowe w Enea Centrum.
Dodano: 12 Kwiecień 2017r. 18:30

Regulamin Pracy i kontynuacja negocjacji płacowyc h to główne tematy spotkania stron dialogu społecznego w Enea Centrum (EC). Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia kolejnej wersji Regulaminu Pracy . Niestety wersja ta nie zawierała trybu śledzenia zmian, i z tego względu, w trosce o pełna wiedzę o proponowanych zmianach strona społeczna nie b...

W siedzibie związku w Gorzowie Wlkp. na kolejnym w tym roku posiedzeniu spotkali się członkowie Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność (ZR G). Członkowie ZR G przyjęli do wiadomości rezygnację Sławomira Steltmanna. Następnie spotkali się z Posłem Jarosławem Porwichem. Rozmowy dotyczyły miedzy innymi projektów ustaw jakie złożone są w Sejmie: ...

11.04.2017 Zmiany kadrowe w Enea Operator.
Dodano: 11 Kwiecień 2017r. 09:20

Od 1 kwietnia nowym Dyrektorem Rejonu Dystrybucji Zielona Góra jest Dariusz Karnecki, dotychczasowy Kierownik Działu Majątku Sieciowego w RD Zielona Góra. Dariusz Karnecki , z wykształcenia magister inżynier elektryk, w 1992 r. ukończył studia na Wydziale Elektrycznym w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze (na kierunku elektrotechnika w ...

10.04.2017 Kolejna rocznica Tragedii Smoleńskiej
Dodano: 10 Kwiecień 2017r. 22:45

10 kwietnia 2010 r. o godz. 8.41 samolot Tu-154M z delegacją udającą się na obchody 70-lecia zbrodni katyńskiej w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach  rozbił się pod Smoleńskiem. Zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński, jego żona Maria i wielu wysokich rangą urzędników państwowych i dowódców wojskowych. Wśró...

7.04.2017 Uzgodnienia płacowe w Operatorze.
Dodano: 7 Kwiecień 2017r. 14:34

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w  Enea Operator (EO) . Głównym tematem było prowadzenie dalszych negocjacji w celu zawarcia porozumienia płacowego na 2017 r. Tematy poruszane podczas spotkania: 1. Negocjacje płacowe. Na wstępie zarząd złożył propozycję , która znacząco odbiegała od parametrów , któ...

Zbliżające się Święta Wielkanocne były okazją do spotkania „ Starych Dobrych Znajomych” czyli członków Koła Emerytów i Rencistów działającego przy Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp .. Jak zwykle przy takich okazjach były wspomnienia , życzenia oraz miła i sympatyczna atmosfera. Organizatorzy zadbali...

W Poznaniu doszło do spotkania stron dialogu społecznego w Enea Centrum (EC). Ze strony Zarządu obecni byli: Krzysztof  Kierzkowski – Prezes Zarządu, Łukasz Pawłowski – vice Prezes Łukasz Pawłowski, Anna Kowalik – Dyrektor HR. Tematy poruszane podczas spotkania: 1. Negocjacje płacowe. Strona pracodawcy przyszła na spotkanie z jedn...

Strona 1 z 2
  1    2    następna »