Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Odział Gorzów Wlkp. - Niedziela, 04 Grudzień 2016r.
Aktualności
Ilość wiadomości w kategorii: 1530

Sejm przyjął poprawki „Solidarności” wcześniej przyjęte przez Senat , które zwiększają odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o blisko 100 zł. Oznacza to, że od stycznia 2017 r. w zakładowych funduszach świadczeń socjalnych pojawi się więcej pieniędzy na urlopy, pomoc materialną i świadczenia losowe dla pracownikó...

Rady nadzorcze Enei i Energi wyraziły zgodę na zawarcie umowy inwestycyjnej między Energą, Eneą i Elektrownią Ostrołęka oraz zbycie przez Energę na rzecz Enei 50 proc. akcji w spółce Elektrownia Ostrołęka za ok. 101 mln zł .Tym samym energetyczne spółki dostały zgodę na współpracę przy projekcie Ostrołęka C. Spółki poda...

Enea, Energa, PGE oraz PGNiG Termika złożyły EDF International nową ofertę na zakup akcji i udziałów w spółkach należących do EDF w Polsce posiadających konwencjonalne aktywa wytwórcze oraz prowadzących działalność usługową - podały spółki w komunikatach. Złożenie nowej oferty nastąpiło w związku ze zbliżającym się termi...

Do 6,6 tys. złotych wzrośnie od przyszłego roku kwota wolna od podatku. Podniesienie progu dotyczy  tylko tych zarabiających najmniej, których dochody nie przekraczają 916 zł miesięcznie .Sejm przyjął poprawki senatu i przegłosował nowelizację ustawy dotyczącej PIT, CIT i Ordynacji podatkowej. Najważniejsze zmiany dotyczą nowych regulacji wolnej kwoty...

29.11.2016 Robocze spotkanie w Enea Serwis
Dodano: 30 Listopad 2016r. 07:42

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Serwis. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele strony związkowej oraz  zarząd spółki w osobach: prezesa Bieleckiego, v-prezesa Wicika , i panią prezes Żyro i  osób z biura zarządu . Tematyka spotkania: 1.Limit miejsc do sanatorium na 2017 r. Zarząd  zapropon...

W Poznaniu kontynuowano rozmowy o problemach w funkcjonowaniu Centrum Usług Wspólnych w Enea Centrum. Spotkanie dotyczyło zmian  jakie  zarząd wprowadza w celu poprawy funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych (CUW) , sprawa dotyczy głównie obsługi klienta . Jest to dość newralgiczna część działalności tej spółki i tu występuj...

28.11.2016 Robocze spotkanie w Enea Logistyka.
Dodano: 29 Listopad 2016r. 08:07

W siedzibie Enea Logistyka (EL) zarząd Spółki spotkał się ze stroną społeczną, w celu dokonania uzgodnień w trzech sprawach: I – uzgodniono wartość bonu na posiłki regeneracyjne , którego wartość od 1.11.2016r. będzie wynosić 12zł . II – uzgodniono wysokość dofinansowania do okularów korekcyjnych od 1 .11...

Spotkanie starych dobrych znajomych, tak można krótko podsumować spotkanie członków Zarządu Regionu Gorzów  NSZZ Solidarność (ZRG) z Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbietą Rafalską. „Nie jestem tu gościem, jestem u siebie” taki stwierdzeniem Pani Minister rozpoczęła spotkanie w Siedzibie ZRG. Podczas spotkania p...

Zwolennicy integracji i aktywnego wypoczynku już po raz ósmy spotkali się by rywalizować o Puchar  NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. w Bowlingu. Turniej odbył  się w Gorzowie Wlkp. w kompleksie sportowo-rekreacyjnym   „Słowianka”.  Zabawa była przednia, , po raz kolejny udowodniliśmy ,że bardzo dobrze czujemy...

W Płocku w Orlen Arenie 274 Delegatów z całego kraju uczestniczyło w XXVIII Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ Solidarność(KZD ) . „DIALOG SPOŁECZNY-DROGA DO NORMALNOŚCI” to motto tegorocznego KZD. W Zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście, w tym miedzy innymi: Prezydent RP Andrzej Duda, Premier Beata Szydło, Minister Rodziny Pracy i Poli...

23.11.2016 Obradowała KK NSZZ Solidarność.
Dodano: 23 Listopad 2016r. 19:42

W Płocku przeddzień XXVIII Krajowego Zjazdu Delegatów obradowała Komisja Krajowa NSZZ Solidarność (KK). Tematyka obrad: 1. Przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia KK w Jeleniej Górze (17-18.10.2016 ). 2.Informacja z prac Prezydium KK ,zespołów KK, Rady Dialogu Społecznego . Poruszano miedzy innymi tematy związane ...

22.11.2016 Rozmowy o planach WDS na 2017 r.
Dodano: 22 Listopad 2016r. 20:39

W Poznaniu kontynuowano rozmowy celem wypracowania  zasad dotyczących Wspólnej Działalności Socjalnej (WDS) w GK Enea na 2017 r. Przed rozpoczęciem rozmów dotyczących planów na 2017 r. wszystkie organizacje związkowe w Enea wyraziły zgodę na korektę planów na 2016 r. w obszarze szczecińskim, zgodnie z prośba związków ze Szcze...

W Ministerstwie Energii  w Warszawie odbyło się spotkanie Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy oraz Sekretariatu Górnictwa I Energetyki NSZZ „Solidarność”.           W spotkaniu udział wzięli Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, Wicemi...

21.11.2016 Spotkanie zespołu ds. ZUZP
Dodano: 21 Listopad 2016r. 19:47

W Poznaniu po długiej przerwie spotkał się zespół do spraw przeglądu i aktualizacji zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy(ZUZP) . Po 4-ch miesiącach od rozpoczęcia prac zespołu pierwszym postulatem ze strony pracodawcy było ustanowienie regulaminu jego pracy? Postulat nie wywołał większej dyskusji, nikt nie znęcał się już nad zagadnieniem wiel...

Głównym tematem kolejnego posiedzenia Wojewódzkiej Dady Dialogu Społecznego (WRDS) w Zielonej Górze była reforma oświaty. W temat wprowadził Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak. Pan Wojewoda zaprosił wszystkich na spotkanie z Minister Edukacji w Gorzowie Wlkp. -25.11.2016 r. i oddał głos Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty Ewie Rawie. Pani Kurator &n...

Strona 1 z 102
  1    2    3    4    5    6    następna »