Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Odział Gorzów Wlkp. - Niedziela, 05 Lipiec 2015r.
Aktualności
Ilość wiadomości w kategorii: 1225

24 czerwca br. radni grodu nad Wartą nadali tytuł Honorowego Obywatela Gorzowa Wielkopolskiego doktorowi hab. Dariuszowi Aleksandrowi Rymarowi , który - zdaniem wnioskodawców – „wniósł ogromne zasługi w rozwój i budowanie pozytywnego wizerunku miasta poprzez między innymi dokumentowanie i popularyzowanie najnowszej jego historii&rdquo...

6 września 2015 r. zgodnie z inicjatywą prezydenta Komorowskiego - Polacy mają odpowiadać na trzy pytania: czy są "za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu"; czy są "za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa" i czy są "za wprowadzeniem zasady ogólnej ro...

W Baranowie spotkały się strony dialogu społecznego w Enea S.A. by uzgodnić wysokość nagrody na Dzień Energetyka w 2015r. Zapisy ZUZP zakładają wysokość nagrody nie mniejszą  niż 25% średniego wynagrodzenia zasadniczego w Spółce, dopuszczają tym samych  możliwość  ustalenia wyższej nagrody. Po krótkich „negocjacjach” us...

Walne Zebranie Akcjonariuszy  Enei zdecydowało o wypłacie 0,47 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 rok, zgodnie z rekomendacją zarządu spółki. Łącznie na dywidendę t rafi 207,5 mln zł, a pozostała część zysku, 489,1 mln zł, zostanie przeznaczona na zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji. ...

W związku z upływem kadencji obecnej rady nadzorczej Enei z dniem 1 lipca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie zmian w jej składzie. W nowej RN Enei pojawią się trzy nowe twarze, a trzech jej obecnych członków przestanie pełnić funkcje radzie. W RN poznańskiej spółk i nadal będzie pracowało czterech jej członków z...

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim prezydent B.Komorowski wręczył odznaczenia państwowe osobom, które przyczyniły się do powstania Muzeum Historii Żydów Polskich oraz zasłużonym mecenasom kultury i dziedzictwa narodowego.  Prezydent Bronisław Komorowski odznaczył milionera, Jana Kulczyka Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia...

25.06.2015 Porozumienie płacowe w Enea Pomiary.
Dodano: 26 Czerwiec 2015r. 10:09

W Poznaniu kontynuowano rozmowy płacowe w Enea Pomiary. Zgodnie z ustaleniami z poprzedniego spotkania zespół roboczy przygotował propozycję podwyżek płac zasadniczych dla najniżej zarabiających. Pracodawca zaprezentował efekty prac zespołu- propozycja podwyższenia płacy zasadniczych dla 33 osób najniżej zarabiających ( od 30-200 zł). oraz wypłatę j...

W Poznaniu kontynuowano rozmowy celem ustalenia zasad polityki płacowej w Enea Serwis w 2015 r. Wbrew wcześniejszym przewidywaniom sytuacja spółki jest dobra dlatego zarząd złożył propozycję podwyższenia od lipca 2015 r. płacy zasadniczej o 20 zł. oraz wypłatę premii jednorazowej wysokości 30 zł. Strona społeczna po kolejnym powtó...

W siedzibie związku w Gorzowie Wlkp. spotkali się członkowie Zarządu Regionu Gorzów  NSZZ Solidarność (ZR G). Tematyka spotkania: Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia ZR G- 12.05.2015 r. Wysłuchano informacji o kolejnej kadencji ławników(można jeszcze zgłaszać kandydatów na ławników)...

Jak co roku przed sezonem urlopowym Organizacja Podzakładowa NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. była organizatorem „wypadu nad morze” czyli wyjazdu rodzinnego do Pobierowa. Niestety w tym roku pogoda nas nie rozpieszczała, chwil słonecznych było jak na lekarstwo. Na całe szczęście infrastruktura Pensjonatu Pisz pozwalała zapomnieć o deszczowej aurze....

  W Poznaniu spotkały się Zarządy Kas Zapomogowo-Pożyczkowych dotychczas funkcjonujących w grupie Enea. Celem spotkania było wypracowanie  rozwiązań dostosowujących działalność kas do obowiązującego prawa.  Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992r. w jednym zakładzie pracy może działać tylko jedna PKZP. Na spotkaniu u...

Po raz pierwszy w 35-letniej historii Związku posiedzenie Komisji Krajowej (KK) odbyło się  w Toruniu. Minutą ciszy członkowie KK uczcili tragicznie zmarłych w katastrofie w kopalni Wujek górników, których ciała odnaleziono po dwumiesięcznej akcji ratowniczej.  Obrady rozpoczęła modlitwa, którą poprowadził proboszcz paraf...

16.06.2015 Nie tylko o płacach w Enea Serwis.
Dodano: 17 Czerwiec 2015r. 19:56

W  Siedzibie zarządu  Enea S.A przy ul. Góreckiej w Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Serwis . Zarząd Enea Serwis reprezentowany był przez  prezesa Stęchłego oraz pani prezes d/s Ekonomicznych  Wieczorek. Po przywitaniu gości zostały udzielone odpowiedzi na pytania strony społecznej zadane na ostatnim spotkaniu, a dotyczy...

16.06.2015 O BOK-ach i płacach w Enea Centrum.
Dodano: 17 Czerwiec 2015r. 19:37

W Poznaniu po raz kolejny  strona społeczna GK ENEA spotkała się z zarządem ENEA Centrum, by kontynuować rozmowy w dwóch obszarach: - Pierwszy obszar dotyczył godzin otwarcia Biur Obsługi Klienta . W tym spotkaniu dodatkowo uczestniczył członek Zarządu ENEA SA- Grzegorz Kinelski. Na wstępie prezes ENEA Centrum  Michał Gramatyka przypomniał ...

W Poznaniu kontynuowano rozmowy dotyczące ustalenia zasad polityki płacowej w Enea Operator w 2015 r. Jedyny obecny na spotkaniu członek zarządu Marek Lelątko podsumował dotychczasowe „negocjacje” płacowe w Operatorze, oraz krótko zrelacjonował zawarte porozumienia płacowe w Enea Wytwarzanie oraz Enea S.A. Następnie przedstawił nową propo...

Strona 1 z 82
  1    2    3    4    5    6    następna »